Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy krytycznoliterackie - spec. krytyka i praktyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-FK-11PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Formy krytycznoliterackie - spec. krytyka i praktyka literacka
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalności krytyka i praktyka literacka dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie z reportażem literackim od strony genologicznej

- zapoznanie z reportażem literackim od strony historyczno-literackiej

- zarysowanie antropologicznego kontekstu reportażu

- napisanie własnego reportażu przez studenta poprzedzone eksploracją tematu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu genologii oraz z zakresu historii współczesnej literatury polskiej. Wskazane doświadczenie w pisaniu tekstów literackich.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Bibliotece UAM, źródła i zasoby internetowe, materiały dostarczone przez prowadzącego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca indywidualna i zespołowa, lektura indywidualna, elementy wykładu, dyskusja w grupie, wystąpienie w trakcie zajęć

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

87 h / 3 ECTS

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są reportażowi od strony literackiej i krytycznoliterackiej – studenci w trakcie kursu doskonalą narzędzia krytyczne analizując i interpretując reportaże literackie oraz kształtują umiejętność creative writing, pisząc własny reportaż.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są reportażowi jako formie literackiej i krytycznoliterackiej – studenci w trakcie kursu doskonalą narzędzia krytyczne analizując i interpretując reportaże literackie oraz kształtują umiejętność creative writing, pisząc własny reportaż. Tematyka ćwiczeń obejmuje: reportaż w perspektywie historyczno-literackiej; reportaż w perspektywie genologicznej; mapę współczesnego reportażu (autorzy, tematyka); reportaż w ujęciu socjologii literatury (fenomen i popularność gatunku). Pełną listę czytanych książek reportażowych każdorazowo prowadzący ustala z grupą (w zależności od zainteresowania konkretną tematyką, formą, etc.). Ćwiczenia akcentują charakter praktyczny: w wymiarze indywidualnym (poszukiwanie i eksploracja przez studenta tematu własnego reportażu), jak i zespołowym (dyskusje w grupie na temat próbnych wersji reportaży).

Literatura:

20 lat nowej Polski w reportażach, oprac. Mariusz Szczygieł, Czarne, Wołowiec 2010.

Biblia dziennikarstwa, red. Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.

Artur Domosławski, Kapuściński non-fiction, Świat Książki, Warszawa 2010.

Wojciech Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.

Jean Hatzfeld, Strategia antylop, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- napisać spójny, antropologicznie pogłębiony, reportaż;

- przedstawić historię reportażu w Polsce;

- przedstawić gatunek reportażu w kategoriach teoretycznych;

- wskazać główne kierunki rozwoju reportażu, autorów, tematyki;

- wskazać antropologiczne konteksty reportażu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach);

- przygotowanie do zajęć;

- wartość merytoryczna i stylistyczna końcowego reportażu zaliczeniowego;

- sposób przeprowadzenie indywidualnej prezentacji swojego tematu reporterskiego.

Skala ocen

5,0 – poprawnie zabrany materiał, przedstawienie go w sposób interesujący podczas indywidualnej prezentacji; napisanie artystycznie i merytorycznie wymagającego reportażu; bardzo dobra znajomość historycznych, społecznych, kulturowych kontekstów reportażu literackiego;

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie krytycznej analizy materiału;

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: gorsze efekty w ostatecznej pracy zaliczeniowej tzn. samodzielnym reportażu;

3,5 – zadowalająca umiejętność opracowania tematu i zadowalający efekt finalny w postaci reportażu;

3,0 – zadowalająca umiejętność eksploracji tematu, nieprzekładająca się jednak na jakość reportażu;

2,0 – niezadowalająca umiejętność opracowania tematu; brak umiejętności przetworzenia tematu w formę reportażu.

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Błażej Warkocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.