Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Błędy, glitche, szumy: strategie zakłóceń w sztuce współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-F-BGS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Błędy, glitche, szumy: strategie zakłóceń w sztuce współczesnej
Jednostka: Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

-zaznajomienie studentów z pojęciem usterki, zakłócenia i szumu oraz obszarów występowania zjawisk w kulturze

-umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy we własnych działaniach twórczych

-możliwość wywiedzenia krytycznej refleksji na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń praktycznych nabywanych podczas zajęć

-umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł);

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Szczegółową bibliografię podają prowadzący zajęć.

Skrócony opis:

Podczas zajęć wprowadzających przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z informacją i modelami komunikacyjnymi oraz zjawiskami im towarzyszącymi - zakłóceniach, szumach, deformacjach pierwotnie nadawanego komunikatu.

Pełny opis:

Przy przyjęciu sztuki jako język komentarza rzeczywistości referencyjnej, przedstawione zostaną formy działania artystycznego na rzecz zakłócenia oraz ich rodzaje. Punktem odniesienia będzie działalność artystyczna począwszy od działań pierwszej awangardy (Luigi Russolo, Kurt Schwitters) przez działalność drugiej awangardy (John Cage), muzykę noise i sztukę generatywną po sztukę technologiczną (działalność Kena Feingolda), biotechnologiczną (biohacking) i zakorzenioną w środowisku cybernetycznym (hacking, Net Art).

Zajęcia mają formę warsztatową - omawianemu na zajęciach zagadnieniu teoretycznemu towarzyszyć będzie działanie praktyczne, prezentujące wybrane techniki twórcze.

Zakres tematyczny obejmujący zajęcia:

-glitch i estetyka usterki

-noise (szum i zatrucie audiosfery, szum wizualny)

-sztuczna inteligencja i sztuka generatywna

-hacking, biohacking, i działalność hakerów

-sztuka wirusów

-sztuka entropii

-Dark Net: przestrzeń zakłóceń

Efekty uczenia się:

-student definiuje pojęcie zakłócenia, usterki, szumu odwołując się do procesu historycznego

-zna i potrafi wymienić oraz omówić najważniejsze przykłady działalności artystycznej wykorzystujące szum/usterkę/zakłócenie jako strategiczne narzędzie twórcze

-potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną we własnej działalności twórczej

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach – udział w dyskusji i projektach realizowanych w ramach ćwiczeń,

- wartość merytoryczna praktycznego projektu zaliczeniowego i umiejętność obrony swoich poglądów w eseju i w rozmowie o pracy z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Paprzycka, Aleksandra Skowrońska
Prowadzący grup: Anna Paprzycka, Aleksandra Skowrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.