Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe elementy dykcji - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-ED-21PDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe elementy dykcji - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• przybliżenie studentowi elementów kultury żywego słowa,

• kształtowanie świadomości językowej wspomagającej komunikację międzykulturową i międzyludzką.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu Fonetyki i fonologii języka polskiego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

ćwiczenia

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Mowa i komunikacja, przykazania człowieka mówiącego, komunikacja werbalna i niewerbalna, model kanałów komunikacji, elementy dykcji, SRS, typy wymowy.

• Ćwiczenia motoryki narządów mowy, język, wargi, podniebienie, szczęki, krtań.

• Oddychanie i głos, rodzaje oddychania, oddychanie w spoczynku, w mówieniu, oddech pełny, dynamika wydechu, wydłużanie wydechu, szept.

• Wymowa samogłosek, funkcja samogłosek, artykulacja, samogłoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, dwie sąsiadujące samogłoski, samogłoski na granicy wyrazów, przyimek i przedrostek przed samogłoską, redukcja samogłosek, samogłoski nosowe.

• Wymowa spółgłosek, funkcja spółgłosek, półotwarte w śródgłosie i we wygłosie, geminaty, jednakowe spółgłoski na granicy wyrazów, w wygłosie.

• Szeregi syczący, szumiący, ciszący, zbitki spółgłoskowe, korekta półpalatalności.

• Wymowa r i ł, charakterystyka, deformacje, głoski w śródgłosie i w wygłosie.

• Rytmizacja wypowiedzi, akcent wyrazowy i zdaniowy, intonacja i frazowanie, typy intonacji, frazowanie intonacyjne, pauza.

Literatura:

• J.D. Bednarek, Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2005.

• E. Dobrzański, Zasady poprawnej wymowy polskiej. Sztuka mówienia, Kraków 1997.

• B. Karczmarczuk, Wymowa polska z ćwiczeniami, Lublin 1987.

• J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1981.

• A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007, s. 28-37 (norma).

• M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.

• Z.H. Szaletyńscy, Prawidłowe mówienie, Warszawa 1982.

• B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004.

• B. Toczyska, Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk 2003.

• B. Toczyska, Sarabanda w chaszczach, Gdańsk 1997.

• M. Walczak-Deleżyńska, Aby język giętki…, Wrocław 2002.

• B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia. Poradnik, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

• dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk językowych w zakresie wymowy Polaków;

• opracować niezbędne działania na podstawie wiedzy o różnych typach oddechu i błędnej wymowy samogłosek i spółgłosek języka polskiego;

• rozpoznać różne przejawy zaburzeń niepozwalających na osiągnięcie prawidłowej dykcji w zakresie języka polskiego;

• konstruować i prowadzić proste badania dykcji oraz wskazywać kierunki dalszych ćwiczeń w celu osiągnięcia wzorcowej dykcji.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

• wartość merytoryczna prezentacji na wskazany temat.

Przykładowe zagadnienia do indywidualnego opracowania na zaliczeniowe modułu:

• Charakterystyka sposobu mówienia u wybranej osoby publicznej.

• Prezentacja tekstu opracowanego dykcyjnie.

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.