Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spektroskopia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-SPKU Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru programu DU-CHO
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Rodzaje spektroskopii molekularnej. Spektroskopia elektronowa - absorpcyjna i emisyjna. Procesy fizyczne i reakcje chemiczne badane metodami stacjonarnej i rozdzielczej w czasie spektroskopii elektronowej. Widma absorpcji, emisji i wzbudzenia emisji - kształt, położenie, intensywność i struktura oscylacyjna widma, czynniki wpływające na te parametry. Schemat optyczny i działanie spektrofotometru i spektrofluorymetru. Dobór warunków dla poprawnego pomiaru widm absorpcji i emisji oraz wyznaczania wydajności kwantowej emisji. Metodyka pomiarów absorpcyjnych i emisyjnych. Jakie procesy oprócz absorpcji i emisji mają wpływ na mierzone widma absorpcji i emisji oraz wyznaczane w oparciu o nie właściwości badanych układów. Zalety spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej, porównanie z innymi metodami spektroskopowymi. Wykorzystanie spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej w metodzie HPLC, zastosowania spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy koniecznej dla rozumienia bezpośredniego związku między różnymi metodami spektroskopii, a także procesami zachodzącymi w wyniku absorpcji, emisji i rozpraszania światła. Ponadto celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności doboru optymalnych warunków pomiarów spektroskopowych w zależności od celu tych pomiarów, parametrów stosowanej aparatury i właściwości badanych próbek. Ważnym celem jest także uzyskanie wiedzy praktycznej o badaniach eksperymentalnych w chemii, fizyce, biologii i medycynie, w których wykorzystuje się metody spektroskopowe w szczególności stacjonarną i rozdzielczą w czasie spektroskopię absorpcyjną i emisyjną, w zakresie standardowych i niestandardowych badań.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Po zakończeniu przedmiotu student powinien wykazać się: 1. Wiedzą dotyczącą absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii elektronowej. 2. Zrozumieniem ścisłego związku między różnymi właściwościami cząsteczek, a rodzajami metod spektroskopowych i zjawisk w nich wykorzystywanych. 3. Zdobyciem praktycznej umiejętności pomiarów widm absorpcji i widm emisji. 4. Umiejętnością doboru odpowiednich warunków pomiarów w zależności od celu badań, właściwości badanych układów i parametrów stosowanej aparatury. 5. Uzyskaniem wiedzy o czynnikach, które mają istotny wpływ na mierzone widma absorpcji i emisji oraz wyznaczane w oparciu o nie parametry molekularne badanych układów. 6. Umiejętnością interpretacji wyników badań i wyciągania z nich poprawnych wniosków, mimo złożonych problemów metodycznych w badaniach emisyjnych.

Literatura:

[1] Materiały dotyczące spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej dostępne w internecie na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~iwonam/student.htm.

[2] Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

[3] W. Schmidt, Optical Spectroscopy in Chemistry and Life Sciences, Wiley, Weinheim 2005.

[4] J. R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, Second Edition, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 1999.

[5] P. Suppan, Chemia i światło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

[6] H. Haken, H.C. Wolf, Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Filipiak, Ewa Krystkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Krystkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Krystkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.