Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Synteza metaloorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-SMOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Synteza metaloorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Opis i charakterystyka metod otrzymywania najważniejszych związków metaloorganicznych pierwiastków kolejnych grup układu okresowego. Przekazywane są wiadomości dotyczące metod syntezy pochodnych karbylowych litu, sodu, magnezu, boru, glinu, krzemu, fosforu, miedzi i cynku. Ponadto omówione są procedury syntetyczne kompleksów karbylowych, alkilidenowych, alkilidynowych, karbonylowych, cyklopentadienylowych i arenowych metali przejściowych. Szczególny nacisk położony zostanie na otrzymywanie związków znajdujących zastosowania zarówno w syntezie organicznej, jak i różnych gałęziach gospodarki. Studenci zapoznają się z technikami analitycznymi używanymi do charakterystyki związków metaloorganicznych. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych każdy student (lub 2-3 osobowa grupa) wykonuje syntezy szeregu preparatów - związków metaloorganicznych zarówno metali grup głównych, jak i metali przejściowych i/lub badają właściwości fizykochemiczne tych związków.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu syntezy związków metaloorganicznych metali grup głównych i metali przejściowych, ich zastosowań w katalizie, syntezie organicznej i chemii polimerów oraz podstawowych metod analitycznych, w tym spektroskopowych, badania struktury związków metaloorganicznych. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studenta z metodami syntez poszczególnych typów związków metaloorganicznych, poznanie właściwości fizykochemicznych tych związków oraz opanowanie podstawowych technik stosowanych w ich syntezie. Ponadto celem ćwiczeń jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia obserwacji procesów chemicznych, interpretacji wyników badań, pisania opracowań naukowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Po zakończeniu przedmiotu student powinien wykazać się:

1. Wiedzą i zrozumieniem zakresu i przedmiotu badań chemii metaloorganicznej, metod syntezy związków metaloorganicznych; reaktywności związków metaloorganicznych, metod określania struktury związków metaloorganicznych, zastosowań związków metaloorganicznych w katalizie, syntezie organicznej i chemii polimerów

2. Wiedzą dotyczącą technik laboratoryjnych pracy w atmosferze gazu obojętnego, metod odtleniania i osuszania gazów, rozpuszczalników oraz głównych grup reagentów.

3. Umiejętnością stosowania podstawowych technik laboratoryjnych chemii metaloorganicznej takich jak praca w komorze rękawicowej, praca na linii próżniowo-gazowej z użyciem techniki Schlenka.

4. Umiejętnością interpretacji wyników badań i formułowania trafnych wniosków.

5. Zdolnością pisania raportu na bazie wykonanych eksperymentów.

Literatura:

1) M. Bochmann, Organometallics 1, Complexes with transition metasl-carbon -bonds, Oxford Science Publications, Oxford, 1994.

2) M. Bochmann, Organometallics 2, Complexes with transition metasl-carbon -bonds, Oxford Science Publications, Oxford, 1994.

3) Ch. Elschenbroich, A. Salzer, Organometallics, Wiley-VCH, Weinheim, 1992.

4) L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994.

5) H. Maciejewski, C. Pietraszuk (Ed.) Ćwiczenia laboratoryjne z chemii metaloorganicznej i katalizy kompleksami metali, BETAGRAF, Poznań, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Cezary Pietraszuk, Szymon Rogalski, Patrycja Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Cezary Pietraszuk, Szymon Rogalski, Grzegorz Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Cezary Pietraszuk, Szymon Rogalski, Natalia Szymaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Cezary Pietraszuk, Szymon Rogalski, Patrycja Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.