Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metrologia w chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-METCL Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metrologia w chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Wyjaśnienie najważniejszych aspektów związanych z wykorzystywaniem zasad metrologii w pomiarach chemicznych. Po ogólnym wprowadzeniu do tematyki metrologicznej główny nacisk położony jest na omówieniu sposobu wyznaczania niepewności wyniku, spójności pomiarowej oraz walidacji procedur pomiarowych. Studenci zapoznają się z narzędziami statystycznymi niezbędnymi do obliczania niepewności. Tematyka zwraca uwagę na wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem materiałów odniesienia oraz omawia rodzaje badań międzylaboratoryjnych. Studenci zapoznają się z infrastrukturą metrologiczną, wymagającą udziału najważniejszych instytucji niezbędnych do jej realizacji tj. urzędy miar, laboratoria odniesienia, centra akredytacji. Podczas ćwiczeń 2-3 osobowa grupa realizuje odrębny projekt badawczy obejmujący przeprowadzenie walidacji stosowanej procedury analitycznej, wykorzystanie odpowiedniego wzorca umożliwiającego wykazanie spójności pomiarowej oraz wyznaczenie niepewności.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest (1) wyjaśnienie pozycji metrologii w dziedzinie analityki chemicznej; (2) podkreślenie, że wprowadzenie zasad metrologii w odniesieniu do oceny jakości wyniku dotyczy nowego podejścia metodycznego; (3) wykazanie kompetencji pomiarowych - zastosowanie wartości referencyjnej, która jest przypisana do próbki o certyfikowanej zawartości danego składnika. EFEKTY KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu przedmiotu student powinien wykazać się: I. Wiedzą umożliwiającą wykorzystanie zasad metrologii do otrzymania wiarygodnych wyników własności chemicznych. II. Umiejętnością wyboru zasadnej technicznie procedury pomiarowej, a następnie przeprowadzić jej walidację (w przypadku metod zwalidowanych, powinien potrafić potwierdzić możliwość uzyskania wymaganych parametrów pomiarowych). III. Umiejętnością opisania procedury pomiarowej w formie równania matematycznego (model matematyczny) IV. Zdolnością określenia wzorca względem, którego wynik zachowuje spójność pomiarową. V. Umiejętnością wyznaczenia niepewności wyniku (przypisanie poszczególnych czynników do grupy niepewności typu A lub B; obliczanie niepewności standardowej i standardowej niepewności złożonej). VI. Umiejętnością zastosowania odpowiedniego Certyfikowanego Materiału Odniesienia. VII. Wiedzą dotyczącą najważniejszych instytucji międzynarodowych i krajowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury metrologicznej.

Literatura:

1. Norma PN - EN ISO/IEC 17025:2001: "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

2. International Vocabulary of Basic and GenealTerms in Metrology (VIM).

3. Guide to the Expression of Uncertainit i Measurements (GUM).

4. E. Bulska, Metrologia chemiczna, wyd. MALAMUT, 2008

5. P. Konieczka, J. Namieśnik, Quality assurance and quality control In the analytical chemical laboratory, Taylor & Francis Group, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Barałkiewicz, Anetta Hanć, Izabela Komorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Barałkiewicz, Anetta Hanć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Barałkiewicz, Anetta Hanć, Izabela Komorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.