Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-MAGU-12
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty obowiązkowe dla 3 semestru programu X-S2-CHB
Przedmioty obowiązkowe dla 3 semestru programu X-S2-CHK
Przedmioty obowiązkowe dla 3 semestru programu X-S2-CHM
Przedmioty obowiązkowe dla 3 semestru programu X-S2-CHO
Przedmioty obowiązkowe dla 3 semestru programu X-S2-CHSD
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Barałkiewicz, Elżbieta Bartoszak-Adamska, Iwona Binkowska, Romualda Bregier-Jarzębowska, Bogumił Brycki, Agata Dąbrowska, Beata Dudziec, Agnieszka Feliczak-Guzik, Marcin Frankowski, Rafał Frański, Dawid Frąckowiak, Anna Gąsowska, Joanna Gościańska, Anetta Hanć, Agnieszka Held, Grzegorz Hreczycho, Adam Huczyński, Ewa Janiszewska, Aldona Jankowska, Beata Jasiewicz, Renata Jastrząb, Małgorzata Kaczmarek, Andrzej Katrusiak, Anna Komasa, Jacek Komasa, Izabela Komorowicz, Henryk Koroniak, Iwona Kowalczyk, Ireneusz Kownacki, Iwona Kurzyca, Marcin Kwit, Stefan Lis, Bogusława Łęska, Teresa Łuczak, Hieronim Maciejewski, Bronisław Marciniak, Jan Milecki, Andrzej Molski, Przemysław Niedzielski, Izabela Nowak, Martyna Nowak, Piotr Nowicki, Violetta Patroniak, Piotr Pawluć, Mariusz Pietrowski, Robert Pietrzak, Donata Pluskota-Karwatka, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Tomasz Pospieszny, Robert Przekop, Magdalena Rapp, Czesław Rudowicz, Iwona Rykowska, Marek Sikorski, Tadeusz Sobczyński, Artur Stefankiewicz, Anna Szwajca, Arkadiusz Szymański, Marcin Śmiglak, Joanna Świetlik, Maciej Trejda, Włodzimierz Urbaniak, Jędrzej Walkowiak, Monika Wałęsa-Chorab, Rafał Wawrzyniak, Maciej Zalas, Michał Zieliński, Anetta Zioła-Frankowska, Patrycja Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Dąbrowska, Anna Dembska, Agnieszka Feliczak-Guzik, Agata Głuszyńska, Joanna Gościańska, Anetta Hanć, Agnieszka Held, Zbigniew Hnatejko, Grzegorz Hreczycho, Adam Huczyński, Agnieszka Janiak, Ewa Janiszewska, Aldona Jankowska, Beata Jasiewicz, Anna Komasa, Izabela Komorowicz, Iwona Kowalczyk, Artur Kowalski, Ewa Krystkowiak, Maciej Kubicki, Przemysław Niedzielski, Izabela Nowak, Radosław Pankiewicz, Violetta Patroniak, Tomasz Pędziński, Robert Pietrzak, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Tomasz Pospieszny, Piotr Przybylski, Anna Przybył, Magdalena Rapp, Iwona Rykowska, Krystyna Seifert, Izabela Sobczak, Joanna Świetlik, Monika Wałęsa-Chorab, Rafał Wawrzyniak, Anetta Zioła-Frankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Cegłowski, Anna Dembska, Agnieszka Feliczak-Guzik, Marcin Frankowski, Rafał Frański, Agata Głuszyńska, Adam Gorczyński, Joanna Gościańska, Tomasz Grzyb, Anetta Hanć, Agnieszka Held, Adam Huczyński, Aldona Jankowska, Renata Jastrząb, Małgorzata Kaczmarek, Anna Komasa, Izabela Komorowicz, Ireneusz Kownacki, Marcin Kwit, Bogusława Łęska, Teresa Łuczak, Przemysław Niedzielski, Izabela Nowak, Piotr Nowicki, Anna Olejnik, Violetta Patroniak, Ewa Patyk-Kaźmierczak, Robert Pietrzak, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Piotr Przybylski, Magdalena Rapp, Marcin Runowski, Iwona Rykowska, Adam Sajnóg, Artur Stefankiewicz, Jędrzej Walkowiak, Monika Wałęsa-Chorab, Rafał Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)