Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-CORBU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Chemii
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu DU-AC
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHB
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHK
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHM
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHO
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHSD
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

WYKŁAD. Synteza organiczna - wprowadzenie: planowanie syntezy, selektywność reakcji i kontrola ich stereochemii. Podstawy analizy retrosyntetycznej: definicje i terminologia. Rodzaje dyskonekcji. Syntony donorowe i akceptorowe. Przekształcenia grup funkcyjnych. Tworzenie wiązań C-C i C-X. Grupy ochronne: wprowadzanie, usuwanie i strategie wyboru. Synteza asymetryczna. Syntezy z udziałem chiralnych pomocników, reagentów i katalizatorów. Zastosowanie w syntezie organicznych związków fosforu: reakcja Wittiga (ylidy fosforowe), Hornera-Wodswortha-Emmonsa i Mitsunobu. Zastosowanie w syntezie organicznych związków siarki. Synteza cząsteczek złożonych. Przegrupowania polarne. LABORATORIUM. Ćwiczenia obejmują wieloetapowe syntezy z położeniem nacisku na ich planowanie, analizę retrosyntetyczną i dobór grup ochronnych. Przykłady reakcji Wittiga i Mitsunobu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu nowoczesnego planowania syntez organicznych z uwzględnieniem analizy retrosyntetycznej, w tym planowania syntez związków chiralnych. EFEKTY KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni wykazać się wiedzą i umiejętnością planowania syntez średnio skomplikowanych związków organicznych z wykorzystaniem analizy retrosyntetycznej, także związków chiralnych z zastosowaniem chiralnych reagentów, pomocników i katalizatorów. Ponadto, studenci powinni wykazać się umiejętnością przeprowadzania wieloetapowych syntez z zastosowaniem grup ochronnych.

Literatura:

1) Skarżewski J., Wprowadzenie do syntezy organicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (1999).

2) Carrey F. A. and Sundberg R. J., Advanced Organic Chemistry, Springer (2007).

3) Smith M. B., Organic Synthesis, McGraw-Hill, New York (2002).

4) Warren S., Organic Synthesis: The Disconnection Approach, John Wiley and Sons, New York (1982).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kwit, Daniel Łowicki, Donata Pluskota-Karwatka, Tomasz Pospieszny, Natalia Prusinowska, Krystian Pyta, Paweł Skowronek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Proseminarium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Berdzik, Jadwiga Gajewy, Marcin Kwit, Donata Pluskota-Karwatka, Tomasz Pospieszny, Natalia Prusinowska, Krystian Pyta, Paweł Skowronek, Natalia Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Proseminarium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jadwiga Gajewy, Karol Kacprzak, Marcin Kwit, Donata Pluskota-Karwatka, Tomasz Pospieszny, Wiesław Prukała, Natalia Prusinowska, Krystian Pyta, Jacek Rutkowski, Arleta Sierakowska, Tomasz Siodła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kwit, Tomasz Pospieszny, Natalia Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)