Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia bioanalityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-CBAL Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia bioanalityczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści zawarte w tym przedmiocie dotyczą zagadnień analitycznych związanych z oznaczaniem podstawowych bioanalitów, którymi interesuje się biochemia kliniczna. Omawiane są analityczne podstawy diagnostyki laboratoryjnej i oznaczanie klasycznych bioanalitów w płynach ustrojowych (elektrolity i niebiałkowe związki azotowe, białka osocza krwi, diagnostycznie ważne enzymy i izoenzymy, cholesterol, glukoza, hemoglobina i inne). Poruszana jest także problematyka analizy biopolimerów: kwasów nukleinowych i białek. Zwrócono uwagę na relacje pomiędzy wynikami analizy a diagnostyką medyczną i zdrowiem pacjenta. Równolegle są omawiane i charakteryzowane podstawowe techniki analityczne wykorzystywane w aplikacjach bioanalitycznych i aparatura analityczna. Dyskutowane są też podstawowe techniki separacji biopolimerów, takie jak elektroforeza żelowa, ultrawirowanie, metody chromatograficzne.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie metod oznaczania bioanalitów przydatnych i wykorzystywanych w diagnostyce i monitorowaniu terapii, zrozumienie podstaw teoretycznych metod chemii bioanalitycznej, zrozumienie zasady działania poszczególnych przyrządów analitycznych oraz poznanie ich ograniczeń i skuteczności w określonych typach analizy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po ukończeniu przedmiotu,

(A) student zdobędzie wiedzę w zakresie:

• właściwości i znaczenia diagnostycznego wybranych grup bioanalitów,

• metod analitycznych wykorzystywanych w diagnostyc biomedycznej,

• zasad działania i budowy aparatury bioanalitycznej,

• możliwości zastosowania poszczególnych metod analitycznych do oznaczeń poszczególnych bioanalitów,

• ograniczeń stosowania aparatury analitycznej związanych z czułością, precyzją i granicą detekcji przyrządów.

(B) Student będzie posiadał umiejętności:

• rysowania schematów aparatury stosowanej w metodach bioanalitycznych,

• zidentyfikować i nazwać poszczególne elementy składowe aparatury analitycznej,

• pisemnej prezentacji zasady działania i opisu poznanej aparatury,

• obsługi i wykorzystania omawianej aparatury analitycznej,

• wykonywania obliczeń analitycznych i opracowania wyników końcowych,

• właściwego stosowania terminologii z zakresu chemii biochemii,

• wykonywania oznaczeń analitycznych zgodnie z protokołem.

(C) Student będzie:

• świadomy wagi wyników analizy i konsekwencji terapeutycznych z nimi związanych,

• rzetelnie i wiarygodnie wykonywał oznaczenia bioanalitu zgodnie z protokołem analitycznym,

• przestrzegał przepisów BHP i właściwie stosował sprzęt ochronny.

Kryteria oceny: protokoły i kolokwia laboratoryjne, egzamin końcowy.

Literatura:

1) A. Manz i inni, Bioanalytical Chemistry, ICP, London 2004.

2) A. Dembińska-Kieć, J. W. Naskalski, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier Urban & Partner, 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Głuszyńska, Angelika Świtalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Głuszyńska, Bernard Juskowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Głuszyńska, Bernard Juskowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.