Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie BHP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-BHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkolenie BHP
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: 001. Biologia, stacjonarne, pierwszy stopień, rok 1, semestr 1
013. Biologia, specjalność Nauczanie Przyrody, stacjonarne, pierwszy stopień, rok 1, semestr 1
023. Biotechnologia, stacjonarne, pierwszy stopień, rok 1, semestr 1
komunikacja wizerunkowo-mediacyjna, studia stacjonarne magisterskie, semestr 1
przedmioty obowiązkowe
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku programu ZLxFilPol
Strona przedmiotu: http://szkoleniebhp.amu.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1/przekazanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

2/przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

3/zapoznanie studenta z elementami prawa pracy

4/przekazanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementy prawa pracy, a także ochrona przeciwpożarowa.

Pełny opis:

Wszyscy studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia zajęć ze szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej Szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897). Szczegółowy zakres i program Szkolenia BHP dla studentów UAM określa Zarządzenie Nr 123 Rektora UAM z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów (z późn. zmianami). Program Szkolenia BHP obejmuje:

1) pierwszą pomoc,

2) bezpieczeństwo i higienę pracy,

3) elementy prawa pracy,

4) ochronę przeciwpożarową.

Od roku akademickiego 2011/2012 Szkolenie BHP jest realizowane w formie kształcenia na odległość (e-learningu).

Warunkiem zaliczenia zajęć ze Szkolenia BHP jest:

1) zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na platformie,

2) uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu wyboru.

Test wyboru składa się z 20 pytań ściśle związanych z umieszczonymi na platformie materiałami. Każde pytanie posiada wyłącznie jedną całkowicie poprawną odpowiedź. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowo 11 odpowiedzi na 20 pytań. W przypadku niezaliczenia testu studentowi przysługuje prawo do zdawania testu poprawkowego na identycznych zasadach jak podczas pierwszego podejścia. Informacja o zaliczeniu przez studenta Szkolenia BHP zostanie automatycznie umieszczona w systemie USOSweb.

Literatura:

Materiały umieszczone na platformie e-learningowej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu student:

1/zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

2/zna zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

3/zna treść wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy

4/zna zasady ochrony przeciwpożarowej

Metody i kryteria oceniania:

kurs e-learningowy

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)