Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business English for the Workplace 3028-ANG-BEW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie - niezaliczenie
Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Podczas kursu słuchacz

- posiądzie wiedzę dotyczącą podstaw komunikowania się w środowisku biznesowym, pozna istotne elementy i sposoby doskonalenia zasad efektywnego porozumiewania się

- pozna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw

- pozna zasady określające rolę pracownika w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

- nauczy sie interpretować podstawowe pojęcia biznesowe

- nauczy sie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do przeprowadzenia prostej analizy procesów i zjawisk gospodarczych

- odwołując się do podstawowej wiedzy podstawowej, nauczy sie wyjaśniać przyczyny i przebieg zmian wybranych zagadnień ekonomicznych

- nauczy sie sprawnie korzystać z dostępnych źródeł informacji

- pozna zasady i warunki aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, nauczy sie wykorzystać tę wiedzę i umiejętności pracując w grupie, przyjmując różne role

- wykonując zadania w grupie, nauczy sie określać priorytety służące realizacji wytyczonych celów oraz efektywnie organizować pracę własną i kierowanego przez siebie zespołu

Zakres tematów:

B1+/B2

Metody dydaktyczne:

Ms Teams, Moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Anna Leśkiewicz 0/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)