Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reading (Popular) Literature 3028-ANG-RL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie - niezaliczenie
Efekty uczenia się:

Efekty kształcenie podporządkowane wyżej wymienionym celom –

cel pierwszy: rozwinięcie zdolności czytelniczych, analitycznych i krytycznych realizowanych w języku angielskim; po skończonych zajęciach student/studentka:

potrafi przeczytać dłuższy tekst literacki i zrozumieć jego sens;

umie wyrazić swoje zdanie na temat przeczytanego tekstu i dokonać analizy fragmentu w jego kontekście kulturowym;

zna kontekst powstania omówionych na zajęciach dzieł i potrafi zaplanować kolejne lektury rozwijające jego wiedzę w zakresie kształtowania się współczesnych kodów kulturowych.

Cel drugi: rozwinięcie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim; po skończonych zajęciach studentka/student:

komunikuje w mowie informacje o tekście i swoje spostrzeżenia interpretacyjne;

swobodnie nawiązuje dyskusję po angielsku o przeczytanym utworze;

posiada rozwinięte słownictwo związane z krytycznym i akademickim podejściem do tekstu oraz zasób słów związany z omówionymi na zajęciach tekstami;

jest w stanie samodzielnie poszukiwać źródeł i odpowiednio wykorzystywać je w pracach z poszanowaniem praw autorskich i przy świadomości różnych konwencji zapisu bibliograficznego;

tworzy krótsze i dłuższe wypowiedzi pisemne, prace gatunkowo powiązane z działalnością interpretacyjną (akademicką i komercyjną);

w pracach przedstawionych świadomie wykorzystuje funkcje języka, również w celach estetycznych.

Cel trzeci: zapoznanie uczestników i uczestniczek z podstawową terminologią krytycznoliteracką i akademicką i metodami działań interpretacyjnych w obrębie współczesnej humanistyki; po skończonych zajęciach studentka/student:

potrafi omówić historię przedstawionych na zajęciach dzieł, sylwetki ich autorek i autorów oraz ich znaczenie dla współczesności;

jest w stanie wykorzystać zdobyty zasób słów podczas omawiania tekstu literackiego;

potrafi wykorzystać wybrane teoretyczne podejścia i metodologie przedstawione na zajęciach w samodzielnych przedsięwzięciach pisarskich;

dokonać ewaluacji tekstów krytycznych dotyczących zagadnień związanych z materią zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

TEST

Zakres tematów:

B1 - B2

Metody dydaktyczne:

Ms Teams, Moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:45 - 20:15, (sala nieznana)
Marcin Jauksz 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.