Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia edukacji 11-SSEE-11-s
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

.M. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013.

• J.M. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2012.

• S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1974.

• J. Chałasiński, Społeczeństwo i wychowanie, PWN, Warszawa 1969.

• W. Feinberg, J. Soltis, Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa 2000.

• Z. Melosik, Współczesne amerykańskie spory o edukację, UAM, Poznań 1994.

• Z. Melosik, Postrukturalizm i społeczeństwo (refleksje nad teorią M. Foucaulta), w: Edukacja wobec zmiany społecznej, (red.) J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań-Toruń 1994.

• K. J. Tillmann, Socjalizacja przez szkołę – a zarazem wprowadzenie do podstawowych teorii socjologicznych, w: tenże, Teorie socjalizacji. Społeczność. Instytucja. Upodmiotowienie, PWN, Warszawa 1996.

• C. Mühlfeld, Rozważania o zdolnościach socjalizacyjnych rodziny, Socjologia Wychowania AUNC, UMK, Toruń 1994.

• R. Meighan, Wczesne wychowanie i kształcenie, w: Nieobecne dyskursy, (red.) Z. Kwieciński, UMK, Toruń 1997.

• M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii Pierre’a Bourdieu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997.

• R. Meighan, Socjologia edukacji, UMK, Toruń 1993.

• M. Zemło, Ukryty program szkoły, Studia Socjologiczne 1996, nr 1.

• Apple M.W., Ball S.J., Gandin L.A., (ed.) The Routledge International Handbook of The Sociology of Education, New York 2010.

• B.Woźniak, Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Szczecin 1998.

• B.Bernstein, Odtwarzanie kultury, Warszawa, PIW, 1990.

• Z. Tyszka, Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań - możliwości współdziałania badawczego, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/4516

• Z. Melosik, Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24976

• A. Gromkowska-Melosik, Jednostka, neoliberalizm i redukcjonizm edukacji współczesnej, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/19558

• A. Gromkowska-Melosik, Globalne testy szkolne i ukryty program neoliberalnej kolonizacji, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/21517

• Z. Melosik, Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7568

• A. Gromkowska-Melosik, Globalne rankingi uniwersytetów i akademicka gra o status, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14422

• J. Włodarek, Socjologia wychowania w systemie nauki o społeczeństwie, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/16931

• J. Włodarek, Wychowanie jako przedmiot badań socjologicznych, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17255

• P. Rossa, Trudności i szanse wychowania na współczesnym uniwersytecie: autorytet mistrza, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/23575

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzę na temat struktur wychowawczych i oświatowych (ich funkcjonowania i genezy) oraz występujących między nimi związków i korelacji. Potrafi określić edukacyjne znaczenie takich procesów społecznych, jak m.in.: stratyfikacja społeczna, socjalizacja, współczesne wychowanie i kształcenie;

Charakteryzuje się podstawową wiedzą na temat teorii edukacyjnych oraz prawidłowości zachodzących w obrębie systemu oświatowego w Polsce i poza jej granicami.

Posiada wiedzę na temat niejawnych struktur i procesów w obszarze edukacji (np. ukryty program szkoły).

Metody i kryteria oceniania:

Test

Zakres tematów:

1. Socjologia edukacji jako dyscyplina naukowa

2. Edukacja a stratyfikacja społeczna

3. Ideologie edukacyjne

4. Ukryty program szkoły

5. Problem nierówności społecznych w edukacji - płeć, klasa, rasa

6. Szkolnictwo alternatywne

7. Edukacja elitarna vs egalitarna

Metody dydaktyczne:

- wykład problemowy;

- dyskusja;

- prezenyacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Gromkowska-Melosik 254/330 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.