Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia ustne 09-TLUMUSTAR-11
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Literatura:

- Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo: The American University in Cairo Press.

- Pragnell, Fred. 2003. The Arab News. Arabic-English Reader for Intermediate Students with exercises and key. Pragnell Books.

- Pragnell, Fred. 2003. A Week in the Middle East. An Arabic Language Reader with CDs, exercises and key. Pragnell Books.

- Krysztofiak, Maria. 1999. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

- Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Tryuk, Małgorzata. 2007. Przekład ustny-konferencyjny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródła internetowe:

www.alarabimag.net

www.alsada.ae

www.rt.arabic.com

www.alhurra.com

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

umiejętnie zinterpretować tłumaczony tekst, rozpoznać jego gatunek i określić cel tłumaczenia.

przetłumaczyć teksty z różnych dziedzin w tym specjalistycznych, proste teksty literackie, publicystyczne a także krótkie przemówienia

Zna główne teorie tłumaczenia i właściwe im metodologie badawcze

Rozpoznaje i potrafi korygować różne rodzaje błędów w tłumaczeniach ustnych

Potrafi odnaleźć się w roli mediatora między dwiema kulturami w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna ilość nieobecności na zajęciach: 1)

Aktywność na zajęciach

Zaliczenie na koniec semestru

Progi procentowe:

od 60% - 3,0

od 70% - 3,5

od 80% - 4,0

od 90% - 4,5

od 95% - 5,0

Zakres tematów:

Specyfika tłumaczenia tekstów napisanych w języku arabskim: techniki tłumaczenia

Tłumaczenia typu liaison (Zdanie po zdaniu)

Tłumaczenia konferencyjne

Tłumaczenia audiowizualne

Tłumaczenia z języka A-B oraz B-A

Metody dydaktyczne:

Lektura tekstu, słuchanie, oglądanie nagrań, tłumaczenie słownictwa, dyskusja w grupie, ćwiczenia w parach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Styszyński 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.