Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pracy animacyjnej 08-KUDL-MPA
Zajęcia laboratoryjne (LAB) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Literatura:

Literatura obowiązująca:

Nycz E., Animacja społeczno-kulturalna – między ideą a trudem codziennej realizacji, w: Kultura, animacja, zmiana społeczna, K. Nowak-Wolna, E. Nycz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.

Kubin J., Diagnoza społeczna, w: Encyklopedia socjologii, t.1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.

Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa. Tom 1, 2, 3, Sikorska K. (red.), Poznań 2016, www.cpe.poznan.pl (fragmenty)

Kobylarek A., Animacja społeczno-kulturalna jako metoda aktywizacji środowiska lokalnego. Techniki animacji, w: Tworzyć, zmieniać,

aktywizować. Animacja społeczno-kulturalna jako mobilizowanie

potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, E. Zierkiewicz (red.), Wrocław 2006.

Koc A. Ewaluacja – co to jest i jak to się robi?, w: Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności ARAA, http://etnograficzna.pl/ewaluacja-co-to-jest-i-jak-to-sie-robi/.

Dziarmakowska K., Dziurlik M., Krzyżanowska Ł., Ewaluacja? Nie dziękuję. Parę słów o tym jak spojrzeć na ewaluację przychylnym okiem, www.cpe.poznan.pl.

Literatura dodatkowa:

Branka M., Cieślikowska D. (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, Villa Decius, Kraków 2010.

Chodasz A. (red.), Drama_łączy. Metoda dramy w budowaniu kapitału społecznego, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Warszawa 2012.

Schindler A., Czym jest animacja społeczno-kulturalna?, w: Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, K. Hrycyk (red.), Wrocław 2004.

Chodasz A. (red.), Aktywne metody pracy z młodzieżą, Fundacja Rozwoju Dobre Życie 2016.

Godlewski G. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2012.

Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo UMSC Lublin 2003.

Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Centrum Animacji Kulturalnej, Warszawa 1993.

Putnam R., Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Warszawa 2008.

Parczewska M., Potrzeba poszerzania pola, www.cpe.poznan.pl

Sennett R., Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2013.

Skórzyńska A., Animacja kulturowa, http://cpe.poznan.pl/dictionary/animacja-kulturowa/

Zakres tematów:

1. Główne obszary problemowe współczesnych działań animacyjnych

2. Rola diagnozy w pracy animacyjnej

3. Grupy technik animacyjnych

4. Metoda warsztatowa w pracy animacyjnej

5. Rola ewaluacji w pracy animacyjnej

Metody dydaktyczne:

metody podawcze:

- mini-wykład

metody aktywizujące:

- warsztat,

- praca w podgrupach,

- dyskusja,

- studium przypadku,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 12
Jadwiga Zimpel 13/12 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 12
Jadwiga Zimpel 12/12 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 12
Jadwiga Zimpel 7/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szamarzewskiego 89 bl. AB
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.