Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
ekologia miasta geografia, specjalność ekologia miasta DLx-GEM
geo-grafika geografia, specjalność geo-grafika DLx-GG
geoanaliza społeczno-ekonomiczna geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna DLx-GSE
geodezja i kartografia geodezja i kartografia (inż) ZIx-GIK
geodezja i kartografia (inż) DIx-GIK
geografia Studia Doktoranckie w zakresie Geografii DD-GR
Studia Doktoranckie w zakresie Geografii (niestacjonarne) ZD-GR
geografia ZLx-GR
geografia ZL-GR
geografia ZUx-GR
geografia DLx-GR
geografia DUx-GR
geografia, specjalność ekologia miasta DLx-GEM
geografia, specjalność geo-grafika DLx-GG
geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna DLx-GSE
geografia, specjalność geoinformacja DL-GInf
geografia, specjalność geoinformacja DLx-GInf
geografia, specjalność geoinformacja DUx-GInf
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia DUx-HMIK
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia DLx-HMIK
geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego DLx-KSP
geografia, specjalność paleoekologia DUx-PAL
geoinformacja geografia, specjalność geoinformacja DL-GInf
geografia, specjalność geoinformacja DLx-GInf
geografia, specjalność geoinformacja DUx-GInf
geoinformacja geoinformacja (inż) DIx-GEO
geoinformacja (mgr) DUx-GEO
geologia Studia Doktoranckie w zakresie Geologii DD-GL
Studia Doktoranckie w zakresie Geologii (niestacjonarne) ZD-GL
geologia DU-GL
geologia DUx-GL
geologia (1,5 roczne-po inż.) DUx-GLO
geologia (6 sem.) DLx-GL
geologia (7 sem.-inż) DIx-GLInz
gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna DU-GP
gospodarka przestrzenna ZI-GP
gospodarka przestrzenna DLx-GP (od 1961/1962 do 2018/2019)
gospodarka przestrzenna DUx-GPRZE (od 1961/1962 do 2018/2019)
gospodarka przestrzenna ZUx-GPRZE (od 1961/1962 do 2018/2019)
gospodarka przestrzenna DI-GP
gospodarka przestrzenna DUx-GP (od 1961/1962 do 2018/2019)
gospodarka przestrzenna ZL-GP
gospodarka przestrzenna ZUx-GP (od 1961/1962 do 2018/2019)
gospodarka przestrzenna (1,5 roku) (ost.rek. 01.02.2017) ZUx-GPRZ
gospodarka przestrzenna (1,5 roku) (ost.rek. 01.02.2017) DUx-GPRZ (od 1961/1962 do 2018/2019)
gospodarka przestrzenna (inż) profil ogólnoakademicki DIx-GPO (od 1961/1962 do 2018/2019)
gospodarka przestrzenna (inż) profil ogólnoakademicki ZIx-GPO (od 1961/1962 do 2018/2019)
gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016) DIx-GP
gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016) ZIx-GP
gospodarka wodna gospodarka wodna DUx-GW
gospodarka wodna (Piła) DLx-GWP
hydrologia, meteorologia i klimatologia geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia DUx-HMIK
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia DLx-HMIK
kartografia i geomatyka kartografia i geomatyka (1,5 roczne) DUx-KG
kształtowanie środowiska przyrodniczego geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego DLx-KSP
paleoekologia geografia, specjalność paleoekologia DUx-PAL
turystyka i rekreacja turystyka i rekreacja ZL-TR
turystyka i rekreacja DLx-TR
turystyka i rekreacja ZUx-TR
turystyka i rekreacja DL-TR
turystyka i rekreacja DUx-TR
turystyka i rekreacja ZLx-TR
turystyka i rekreacja (Piła) DLx-TRP
turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa DUx-TRM
turystyka międzynarodowa turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa DUx-TRM
zarządzanie środowiskiem zarządzanie środowiskiem DLx-ZS
zarządzanie środowiskiem DUx-ZS
zintegrowane planowanie rozwoju zintegrowane planowanie rozwoju (inż) ZIx-ZPR (od 1961/1962 do 2018/2019)
zintegrowane planowanie rozwoju (inż) DIx-ZPR (od 1961/1962 do 2018/2019)

pokaż wszystkie kierunki studiów