Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoła Nauk Społecznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Cultural Differences and Transnational Processes
European Legal Studies
Liberal Arts and Sciences
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
administracja
archeologia
bałkanistyka
bezpieczeństwo narodowe
doradztwo zawodowe i personalne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edukacja elementarna i język angielski
edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
edukacja elementarna i wychowanie fizyczne
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
edukacja medialna i technologie informacyjne
edukacja medialna i zajęcia komputerowe
etnolingwistyka
etnolingwistyka
etnologia
filmoznawstwo i kultura mediów
filologia
filologia
filologia angielska
filologia germańska
filologia hiszpańska
filologia hiszpańska
filologia klasyczna
filologia polska
filologia romańska
filologie regionów
filozofia
gospodarka przestrzenna
historia
historia sztuki
kierunek prawno-ekonomiczny
kognitywistyka
kulturoznawstwo
lingwistyka stosowana
literatura powszechna
logopedia kliniczna
logopedia-profilaktyka i terapia
media interaktywne i widowiska
muzykologia
nowe media w komunikacji
pedagogika
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
politologia
poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
praca socjalna
prawo
prawo europejskie
produkcja audiowizualna
profilaktyka i interwencja kryzysowa
psychologia
resocjalizacja
resocjalizacja nieletnich
resocjalizacja z elementami kryminologii
sinologia
socjologia
socjoterapia i promocja zdrowia
stosunki międzynarodowe
studia polonistyczno-germanistyczne
studia śródziemnomorskie
teologia
terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wiedza o teatrze
wschodoznawstwo
wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
zaawansowane badania socjologiczne
zarządzanie i prawo w biznesie
zarządzanie oświatą
zarządzanie państwem
zintegrowane planowanie rozwoju

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)