Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje o programie studiów

  Kod: ZUx-WU
  Nazwa: pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: pedagogika specjalna
pedagogika specjalna pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kierunki do
wyboru:
pedagogika
Jednostki: Wydział Studiów Edukacyjnych (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

rok 1, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
rok 2, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada:

przygotowanie pedagogiczne, do pracy: na stanowisku specjalisty-pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem z niepełnosprawnością (niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi); w poradniach specjalistycznych jako pedagog specjalny, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji jako pedagog specjalny-terapeuta, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych jako specjalista wspomagający kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a zwłaszcza uczniów z niepełnosprawnością, w klasach IV-VIII, w szkołach ponadpodstawowych, w szkołach specjalnych jako nauczyciel przedmiotu posiadający wykształcenie kierunkowe np. filologia, matematyka itp .

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe