Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

politologia

Informacje o programie studiów

  Kod: ZU-Polit2
  Nazwa: politologia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: politologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

rok 1, politologia
rok 2, politologia

Pozostałe toki nauczania

rok 1, specjalność administracja europejska
rok 2, specjalność administracja europejska
rok 1, specjalność administracja samorządowa
rok 2, specjalność administracja samorządowa
rok 1, specjalność marketing polityczny
rok 2, specjalność marketing polityczny
rok 1, specjalność dziennikarstwo
rok 2, specjalność dziennikarstwo
rok 1, specjalność współczesne stosunki międzynarodowe
rok 2, specjalność współczesne stosunki międzynarodowe
rok 1, specjalność reklama i promocja
rok 2, specjalność reklama i promocja
rok 1, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi
rok 2, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

o przyjęcie mogli ubiegać się kandydaci z tytułem zawodowym licencjata na kierunku politologia lub kierunku pokrewnym. Status studenta uzyskali kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie do wyczerpania limitu miejsc.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku politologia
Magisterium na kierunku politologia
Magisterium na kierunku politologia
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy kształcenia dla kierunku studiów politologia stanowiące załącznik nr 81 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz.1166 z późn. zm.)