Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

politologia

Informacje o programie studiów

  Kod: ZL-Polit
  Nazwa: politologia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: politologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

rok 1
rok 2
rok 3

Pozostałe toki nauczania

rok 2, specjalność marketing polityczny
rok 3, specjalność marketing polityczny
rok 2, specjalność administracja samorządowa
rok 3, specjalność administracja samorządowa
rok 2, specjalność administracja europejska
rok 3, specjalność administracja europejska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

o przyjęcie mogły ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Status studenta uzyskali kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie do wyczerpania limitu przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku politologia
Licencjat na kierunku politologia
Licencjat na kierunku politologia
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy kształcenia dla kierunku studiów politologia (studia pierwszego stopnia) określone w załączniku nr 81 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz.1166 z późn. zm.)