Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

etnologia

Informacje o programie studiów

  Kod: WM-Etn
  Nazwa: etnologia
  Tryb studiów: niestacjonarne wieczorowe
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 5 lata (10 semestrów)
Kierunki: etnologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Historyczny (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

semestr 1, etnologia, wieczorowe
semestr 2, etnologia, wieczorowe
rok 2, etnologia, wieczorowe
rok 3, etnologia, wieczorowe
rok 4, etnologia, wieczorowe
rok 5, etnologia, wieczorowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości i uzyskanie odpowiedniej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na I rok studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z etnologii
Licencjat z etnologii
Magisterium z etnologii
Magisterium z etnologii
Uprawnienia zawodowe:

Etnologia w ogólnym rozumieniu jest nauką zajmującą się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. W wymiarze opisowym dokumentuje się lub rekonstrukcje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej. W wymiarze teorii dokonuje się modelowego wyjaśnienia lub interpretacji znaczeniowych kultury. Od innych nauk o kulturze odróżnia etnologię jej tradycyjny przedmiot badań: kultury plemienne, ludowe i nieelitarne.

Poprzez studia etnologiczne kształci się absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe podłoże każdej sytuacji społecznej, zdobywającego więc metodologiczne i antropologiczne przygotowanie do refleksji o człowieku i kulturze. Wykształcenie etnologiczne przygotowuje do pracy w uniwersytetach, Polskiej Akademii Nauk i instytucjach naukowych, muzeach, skansenach, placówkach kulturalno-oświatowych, w ośrodkach kultury regionalnej i odpowiednich działach administracji oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wykształcenie humanistyczne: w centrach badań opinii publicznej, w redakcjach, reklamie itp.

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunkówi poziomów kształcenia ( Dz.U.Nr 116, poz. 1004, z późz.zm.).