Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

filozofia

Informacje o programie studiów

Kod: S2-FL
Nazwa: filozofia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filozofia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozoficzny (od 2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium na kierunku filozofia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich kierunku filozofia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, epistemologii, metafizyki i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu psychologii i informatyki. w ramach studiów realizowane są także przedmioty fakultatywne. Studia filozoficzne przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych lub stanowią uzupełnienie studiów na innym kierunku. Student specjalności filozofia ogólna opanowuje podstawowe techniki argumentacyjne i techniki translatorskie, zdobywa też umiejętność analizy tekstów. Absolwent filozofii przygotowany jest do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz do wykonywania pracy w innych organizacjach jako specjalista ds. komunikacji społecznej, pracownik instytucji rządowych i pozarządowych, doradca ds. mediacji a także może prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole, po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)