Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

projektowanie kultury (IKE Gniezno)

Informacje o programie studiów

Kod: S1-PK
Nazwa: projektowanie kultury (IKE Gniezno)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: projektowanie kultury
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Instytut Kultury Europejskiej (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku projektowanie kultury
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku projektowanie kultury posiada praktyczną wiedzę w zakresie kreowania oraz realizowania inicjatyw oraz zadań wymagających kompetencji kulturowych – tak potrzebnych w perspektywie lokalnej oraz ogólnej. Program studiów oparty jest na skutecznym połączeniu wiedzy humanistycznej oraz praktycznej. Studenci projektowania kultury odbywali praktyki zawodowe w ważnych dla regionu i kraju instytucjach kulturalnych. Znajomość języków obcych, wiedza na temat pozyskiwania projektów unijnych, praktyczne doświadczenie zawodowe – połączone z umiejętnościami nabytymi podczas praktyk oraz pogłębiona refleksja humanistyczna stwarzają pracodawcy możliwość zatrudnienia osoby dynamicznej, kreatywnej oraz kompetentnej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)