Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Informacje o programie studiów

Kod: S1-FLks
Nazwa: filozofia, specjalność komunikacja społeczna
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: filozofia
filozofia komunikacja społeczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozoficzny (od 2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku filozofia, specjalność komunikacja społeczna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów licencjackich kierunku filozofia o specjalności komunikacja społeczna otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki, epistemologii i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu historii, teorii i filozofii komunikacji, strategii komunikacyjnych, komunikacji multimedialnej, teorii negocjacji, psychologii komunikacji. Studia filozoficzne przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, stanowią podstawę do podjęcia dalszej nauki lub uzupełnienie studiów na innym kierunku. Absolwent filozofii w zakresie komunikacji społecznej przygotowany jest do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz do wykonywania pracy w innych instytucjach jako specjalista komunikacji społecznej, teoretyk promocji i marketingu, doradca public relations, doradca instytucji ekologicznych, doradca ds. mediacji a także może prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole, po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)