Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kognitywistyka

Informacje o programie studiów

Kod: DUx-Kog
Nazwa: Kognitywistyka
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: kognitywistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Psychologii i Kognitywistyki (od 2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku kognitywistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzupełniających studiów magisterskich z kognitywistyki przygotowany jest w szczególności do prowadzenia pracy badawczej i wdrożeniowej, związanej z zagadnieniami umysłu oraz procesów poznawczych a także do rozwiązywania problemów o charakterze multidyscyplinarnym, tak samodzielnego jak i w ramach pracy zespołowej. Wiedza i umiejętności kognitywistyczne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania związane z zagadnieniami stymulowania rozwoju poznawczego, kreowania rozwiązań w zakresie komunikowania społecznego, projektowania narzędzi badawczych czy też usprawnień w komunikacji w systemie człowiek-komputer. Absolwent kognitywistyki jest w stanie zarówno korzystać z zasobów poszczególnych dyscyplin bazowych, jak i twórczo rozwiązywać problemy, wymagające na przykład wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką, teoriami sztucznej inteligencji i logiką czy biologii z językoznawstwem i filozofią. Ten zestaw wiedzy i umiejętności sprawia, że absolwent kognitywistyki doskonale odnajduje się jako członek lub koordynator multidyscyplinarnych zespołów projektowych i badawczych.

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)