Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Informacje o programie studiów

  Kod: DU-MISHIS
  Nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: administracja
archeologia
bałkanistyka
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
etnologia
filologia angielska
filologia
filozofia
filologia polska
historia
historia sztuki
kulturoznawstwo
muzykologia
pedagogika
pedagogika specjalna
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
wschodoznawstwo
media interaktywne i widowiska
filmoznawstwo i kultura mediów
bezpieczeństwo narodowe
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
prawo europejskie
filologia
literatura powszechna
zarządzanie i prawo w biznesie
filologia hiszpańska
filologia klasyczna
lingwistyka stosowana
studia śródziemnomorskie
sinologia
filologie regionów
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Anglistyki (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Teologiczny (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Studiów Edukacyjnych (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Prawa i Administracji (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Neofilologii (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Społecznych (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Historyczny (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHIS) (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

rok 1
rok 2

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna
Magisterium na kierunku bałkanistyka
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia bułgarska
Magisterium na kierunku filologia polska
Magisterium na kierunku filologia klasyczna
Magisterium na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów
Magisterium na kierunku filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
Magisterium na kierunku literatura powszechna
Magisterium na kierunku media interaktywne i widowiska
Magisterium na kierunku studia slawistyczne, specjalność studia kroatystyczne
Magisterium na kierunku studia śródziemnomorskie
Magisterium na kierunku etnologia
Magisterium na kierunku etnologa, specjalność Cultural Differences and Transnational Processes
Magisterium na kierunku historia, specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku historia
Magisterium na kierunku wschodoznawstwo
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo
Magisterium na kierunku socjologia
Magisterium na kierunku filozofia, specjalność etyka
Magisterium na kierunku filozofia
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa
Magisterium na kierunku filologia, specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation
Magisterium na kierunku filologia, specjalność etnolingwistyka
Magisterium na kierunku filologia hiszpańska
Magisterium na kierunku filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (region bałtycki)
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska
Magisterium na kierunku filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia nowogrecka
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia romańska
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska
Magisterium na kierunku sinologia
Magisterium na kierunku filologia, specjalność skandynawistyka
magisterium na kierunku filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia włoska
Magisterium na kierunku administracja
Magisterium na kierunku prawo europejskie
Magisterium na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie
Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Magisterium na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Magisterium kierunku pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
Magisterium na kierunku bezpieczeństwo narodowe
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Magisterium na kierunku politologia
Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe
Magisterium na kierunku filologia angielska
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe