Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

etnologia

Informacje o programie studiów

  Kod: DU-Etn
  Nazwa: etnologia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: etnologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Historyczny (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

rok 1
rok 2

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu licencjata i złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc zgodnie z Uchwałą Senatu UAM nr 110/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 124/2007 z dnia 28 maja 2007 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 126/2007 z dnia 28 maja 2007 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 163/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 178/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r., w sprawie warunków i trybów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku etnologa
Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) daje przygotowanie do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach, instytucjach turystycznych, informacyjnych (mediach) oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu, public relations). Absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz umiejący interpretować zjawiska społeczno-kulturowe poprzez pryzmat antropologii – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, agendach pomocowych. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podejmowania pracy badawczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Efekty kształcenia:

W wyniku ukończenia studiów II stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz wysoce specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

• antropologii kulturowej, teorii kultury, analizy antropologicznej oraz antropologicznej interpretacji procesów społeczno-kulturowych;

• zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata;

• pojęć, idei i koncepcji stosowanych na gruncie antropologii kulturowej i społecznej oraz pokrewnych nauk o kulturze i społeczeństwie;

• samodzielnego konstruowania i stosowania metod i technik badawczych typowych dla warsztatu naukowego etnologa/antropologa; gromadzenia, opracowywania i interpretowania danych empirycznych.

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Etnologia - Załącznik nr 26 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1166).