Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: DM-MISH
  Nazwa: Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
  Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
Kierunki: prawo
Kierunki do
wyboru:
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistycze
Jednostki: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Anglistyki (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Teologiczny (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Studiów Edukacyjnych (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Prawa i Administracji (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Neofilologii (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Społecznych (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Historyczny (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

rok 1
rok 2
rok 3
rok 4
rok 5

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

uzyskanie odpowiedniej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na I rok studiów w konkursie świadectw dojrzałości oraz zintegrowanego testu wiedzy humanistycznej i rozmowy kwalifikacyjnej

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia bułgarska
Licencjat na kierunku filologia, specjalnośc filologia chorwacka i serbska
Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna
Licencjat na kierunku filologia polska, specjalność filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna
Licencjat na kierunku filologia polska
Licencjat na kierunku filologia, specjalnośc filologia serbska i chorwacka
Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska i polska
Licencjat na kierunku filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
Licencjat na kierunku wiedza o teatrze
Magisterium z filologii polskiej
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia bułgarska
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia chorwacka i serbska
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
Magisterium na kierunku filologia polska, specjalność filmoznawstwo
Magisterium na kierunku filologia, specjalnośc filologia serbska i chorwacka
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
Magisterium na kierunku wiedza o teatrze
Licencjat na kierunku archeologia
Licencjat na kierunku historia, specjalność archiwistyka
Licencjat na kierunku etnologia
Licencjat na kierunku historia
Licencjat na kierunku historia sztuki
Licencjat na kierunku historia, specjalność kultura polityczna
Licencjat na kierunku muzykologia
Licencjat na kierunku historia, specjalność socjoekonomika
Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność wschodoznawstwo
Licencjat na kierunku wschodoznawstwo
Magisterium na kierunku archeologia
Magisterium na kierunku historia, specjalność archiwistyka
Magisterium z etnologii
Magisterium na kierunku historia
Magisterium na kierunku historia sztuki
Magisterium na kierunku historia, specjalność kultura polityczna
Magisterium na kierunku muzykologia
Magisterium na kierunku historia, specjalność socjoekonomika
Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność wschodoznawstwo
Licencjat na kierunku filozofia
Licencjat na kierunku filozofia, specjalność komunikacja społeczna
Licencjat na kierunku kulturoznawstwo
Licencjat na kierunku socjologia
Licencjat na kierunku filozofia, specjalność życie publiczne
Magisterium na kierunku filozofia
Magisterium na kierunku filozofia, specjalność komunikacja społeczna
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo
Magisterium na kierunku politologia
Magisterium na kierunku psychologia
Magisterium na kierunku socjologia
Magisterium na kierunku filozofia, specjalność życie publiczne
Licencjat na kierunku filologia angielska
Licencjat na kierunku filologia, specjalność etnolingwistyka
Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia germańska
Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska
Licencjat na kierunku filologia, specjalność lingwistyka stosowana
Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia romańska
Magisterium na kierunku filologia, specjalność entolingwistyka
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia germańska
Magisterium na kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska
Magisterium na kierunku prawo
Licencjat na kierunku teologia, specjalność muzyka kościelna
Magisterium na kierunku teologia, specjalność dialog społeczny
Magisterium na kierunku teologia, specjalność kapłańska
Magisterium na kierunku teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna
Magisterium na kierunku teologia
Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Magisterium na kierunku politologia
Magisterium na Międzywydziałowych Indywidulanych Studiach Humanistycznych
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004, z pózn. zm.).