Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje o programie studiów

  Kod: DLx-WU
  Nazwa: pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 6 semestrów
Kierunki: pedagogika specjalna
pedagogika specjalna pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kierunki do
wyboru:
pedagogika
Jednostki: Wydział Studiów Edukacyjnych (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

semestr 1, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
semestr 2, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
semestr 3, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
semestr 4, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
semestr 5, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
semestr 6, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada:

- kompetencje do pracy na stanowisku: nauczyciela/specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych;

- kompetencje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością

- kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela/specjalisty, wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością);

- kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga/specjalisty w: placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe