Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

filologia angielska z pedagogiką (w Kaliszu prow. wspól. W.A, WPA-Kalisz.)

Informacje o programie studiów

  Kod: DLx-FilAP
  Nazwa: filologia angielska z pedagogiką (w Kaliszu prow. wspól. W.A, WPA-Kalisz.)
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: filologia angielska z pedagogiką
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Anglistyki (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

rok 1
rok 2
rok 3

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku filologia angielska z pedagogiką
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany i uprawniony do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach językowych. Kwalifikacje te są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i wynikają z odbytego intensywnego kształcenia językowego w zakresie gramatyki, słownictwa, wymowy, zasad komunikacji interpersonalnej, oraz rozumienia i użycia języka angielskiego w mowie i piśmie, a także z otrzymanego wykształcenia humanistycznego i z zakresu nauk społecznych w obszarach filologii angielskiej (a w jej ramach w dyscyplinach językoznawstwo, szczególnie stosowane, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo) i pedagogiki.

Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz drugi język obcy na poziomie B2. Sprawnie i swobodnie posługuje się językiem angielskim w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych i zawodowych, interpretując i tworząc wypowiedzi pisemne i ustne na tematy ogólne i związane z naukami filologicznymi. Kompetencja w zakresie języka angielskiego jest bliska kompetencji jego rodzimych użytkowników. Absolwent zna zagadnienia związane z literaturą i kulturą angielskiego obszaru językowego, jak i liczne zagadnienia dotyczące natury języka angielskiego oraz jego nauczania i uczenia się. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę m. in. w celu poprawy swoich kompetencji językowych (jest świadomy potrzeby ich kształcenia przez całe życie), także przy użyciu nowoczesnych technologii, z poszanowaniem praw autorskich. Posiada też kompetencje w zakresie interkulturowości (otwartość na i poszanowanie innych kultur), komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole.

W toku kształcenia obejmującego trzymiesięczne praktyki pedagogiczne w szkołach i innych placówkach wychowawczych i edukacyjnych absolwent zdobył przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego. Wiedza i umiejętności pedagogiczne wychodzą znacznie poza minimum określone w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Absolwent jest szczególnie dobrze przygotowany do radzenia sobie z wyzwaniami natury wychowawczej i edukacyjnej. Absolwent jest dodatkowo przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie niezbędne są doskonała znajomość języka angielskiego i/lub dobre przygotowanie pedagogiczno-humanistyczne, np. w działach współpracy z zagranicą instytucji i firm (np. edukacyjnych, medialnych, kulturalnych, turystycznych).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na wielu kierunkach takich jak filologia angielska, językoznawstwo stosowane, ekolingwistyka, dydaktyka języków obcych, a także pedagogika.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe