Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

etnologia

Informacje o programie studiów

  Kod: DLx-Etn
  Nazwa: etnologia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 6 semestrów
Kierunki: etnologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa (od 2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Historyczny (od 1961/1962 do 2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

semestr 1
semestr 2
semestr 3
semestr 4
semestr 5
semestr 6

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku etnologia
Licencjat na kierunku etnologia
Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) daje przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, w mediach i muzeach oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu).

Efekty kształcenia:

W wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) absolwent posiada ogólną wiedzę humanistyczną oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

- przedmiotów, podstawowych, kierunkowych oraz specjalistycznych objętych programem studiów;

- zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata od poziomu lokalnego i regionalnego, do europejskiego i globalnego;

- pojęć, idei i koncepcji z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz pokrewnych nauk o kulturze i społeczeństwie;

- posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu etnologii i nauk pokrewnych;

- stosowania metod i technik badawczych typowych dla warsztatu etnologa/antropologa;

- gromadzenia, opracowywania i interpretowania danych empirycznych;

- posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i ich wykorzystywania;

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe