Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

politologia (Słubice)

Informacje o programie studiów

  Kod: DL-PolitS
  Nazwa: politologia (Słubice)
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: politologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Collegium Polonicum w Słubicach (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

semestr 1
semestr 2
semestr 3
semestr 4
semestr 5
semestr 6

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

o przyjęcie mogły ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Status studenta uzyskali kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie do wyczerpania limitu przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku politologia
Licencjat na kierunku politologia
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy kształcenia dla kierunku studiów politologia (studia pierwszego stopnia) określone w załączniku nr 81 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz.1166 z późn. zm.)