Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

etnologia

Informacje o programie studiów

  Kod: DL-Etn
  Nazwa: etnologia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: etnologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Historyczny (od 1961/1962) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

semestr 1
semestr 2
semestr 3
semestr 4
semestr 5
semestr 6

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości i uzyskanie odpowiedniej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na I rok studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku etnologia
Licencjat na kierunku etnologia
Uprawnienia zawodowe:

Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe absolwentów studiów I stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa):

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) daje przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, w mediach i muzeach oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu).

Efekty kształcenia:

W wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia (antropologia kulturowa) absolwent posiada ogólną wiedzę humanistyczną oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

• przedmiotów, podstawowych, kierunkowych oraz specjalistycznych objętych programem studiów;

• zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata od poziomu lokalnego i regionalnego, do europejskiego i globalnego;

• pojęć, idei i koncepcji z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej oraz pokrewnych nauk o kulturze i społeczeństwie;

• posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu etnologii i nauk pokrewnych;

• stosowania metod i technik badawczych typowych dla warsztatu etnologa/antropologa;

• gromadzenia, opracowywania i interpretowania danych empirycznych;

• posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i ich wykorzystywania;

• znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Etnologia - Załącznik nr 26 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1166).