Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
prof. dr hab.

Alicja Sakaguchi

Imiona
Alicja
Nazwisko
Sakaguchi
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

dyżur prof. Sakaguchi środa 9:30-11:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDliY2U5YjEtNjhkMC00ZmMyLWJiMjItMDljMjM4NzNiZTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227c8a3462-4c9a-4d40-b930-414402c1c0c5%22%7d

Zainteresowania

Lingwistyka ogólna i stosowana, języki fachowe i specjalistyczne, w szczególności język religijny, translatoryka, mistyka, teologia mistyczna, fenomenologia, esperantologia i interlingwistyka

Prowadzone przedmioty