Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epistemologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 23-KODL-EPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epistemologia
Jednostka: Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Przedmioty dla 2 semestru kognitywistyki
Przedmioty na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki
Strona przedmiotu: https://plupkowski.wordpress.com/dydaktyka/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kognitywistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii poznania.


Wykształcenie umiejętności rekonstruowania oraz krytycznego oceniania argumentów z zakresu teorii poznania.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

NIE

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza oraz umiejętności opanowane w ramach przedmiotu "Wstęp do filozofii".

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

https://plupkowski.wordpress.com/dydaktyka/

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład

Praca z tekstem

Dyskusja

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 60

Przygotowanie do zajęć: 10

Przygotowanie do egzaminu: 10

Zapoznawanie się z tekstami źródłowymi: 15

Zapoznawanie się z literaturą przedmiotu: 25

Przygotowanie eseju: 35

SUMA GODZIN: 155

Literatura:

-Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, dowolne wydanie.

-Marek Hetmański (red.), Epistemologia współcześnie, Universitas, Kraków 2007.

-Adam Morton, Przewodnik po teorii poznania, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 2002.

-Jan Woleński, Epistemologia}, 3 tomy, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe problemy i zagadnienia związane z epistemologią.

Poprawnie posługuje się terminologią charakterystyczną dla epistemologii i rozumie powiązanie epistemologii z innymi działami filozofii.

Potrafi zrekonstruować na podstawie tekstów źródłowych argumenty i stanowiska epistemologiczne.

Porównuje i krytycznie ocenia rozwiązania oferowane przez stanowiska w zakresie epistemologii.

Charakteryzuje kierunki rozwoju epistemologii i jej metody badawcze na tle badań z zakresu kognitywistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- dwa kolokwia

- esej

Wykład:

- egzamin (pytania otwarte i testowe)

Praktyki zawodowe:

NIE

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Łupkowski
Prowadzący grup: Paweł Łupkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Łupkowski
Prowadzący grup: Paweł Łupkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Łupkowski
Prowadzący grup: Paweł Łupkowski, Aleksandra Wasielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.