Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Knowledge of Literature

General data

Course ID: 16-WOLI-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Knowledge of Literature
Name in Polish: Wiedza o literaturze
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)

Classes in period "Academic year 2021/2022, summer semester" (past)

Time span: 2022-02-24 - 2022-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
classes, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Szewczyk-Haake
Group instructors: Katarzyna Szewczyk-Haake
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
classes - Graded credit
ECTS code:

(in Polish) 16-WOLI-11

Number of hours:

30

Module learning aims:

(in Polish) Zapoznanie studenta z podstawowymi elementami wiedzy o literaturze (poetyki i teorii literatury).

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Podstawą jest dyskusja nad tekstem teoretycznym czytanym przez studentów oraz aplikowanie wiedzy teoretycznej w praktyce interpretacyjnej. Omawiane są wybrane zagadnienia teorii literatury i poetyki (zwł. z dziedziny budowy utworu literackiego, narracji, intertekstualności).

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Podstawą jest dyskusja nad tekstem teoretycznym czytanym przez studentów oraz aplikowanie wiedzy teoretycznej w praktyce interpretacyjnej. Omawiane są wybrane zagadnienia teorii literatury i poetyki (zwł. z dziedziny budowy utworu literackiego, narracji, intertekstualności).

Tematyka zajęć:

1. „Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi”, albo co to jest literatura.

2. Kto mówi w dziele literackim?

3. Rodzaje narracji.

4. Rytm i rym jako elementy budowy dzieła literackiego.

5. Tropy i figury

6. Metafora

7. Historie gatunków literackich

8. Intertekstualność

9. Styl i stylizacja

10. Parodia i pastisz

11. Czytelnik modelowy

12. i 13. Strukturalizm i poststrukturalizm

14 Komparatystyka literacka

15 Problemy przekładu literackiego

Bibliography: (in Polish)

Balbus S., Między stylami, Kraków 1993.

Barańczak S., Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny, w: tegoż: Ocalone w tłumaczeniu, dowolne wydanie.

Black M., Metafora, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 3.

Eco U., Czytelnik modelowy, przeł. P. Salwa, „Pamiętnik Literacki” 1987 z. 2.

Fish S., Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi?, w: tegoż, Interpretacja-retoryka-poetyka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, Kraków 2008.

Głowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.

Iser W., Apelatywna struktura tekstów, przeł. M. Kłańska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, tom IV, cz. 1, Kraków 1996, s. 100-127.

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia. Red. T. BIlczewski. Kraków 2010.

Nycz R., Pastisz, parodia, trawestacja, w: tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Wrocław 2007 lub inne wydanie.

Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, O. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, dowolne wydanie.

Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Red. A. Burzyńska, M.P.Markowski. Kraków 2006.

Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M.P.Markowski. Kraków 2006.

Notes: (in Polish)

Warunki zaliczenia - patrz konkretny cykl zajęciowy.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)