Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Communication in Project Management

General data

Course ID: 16-KZP-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Communication in Project Management
Name in Polish: Komunikacja w zarządzaniu projektami
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 1.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)

Classes in period "Academic year 2020/2021, summer semester" (past)

Time span: 2021-03-01 - 2021-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
workshop, 15 hours more information
Coordinators: Emilia Twarowska-Antczak
Group instructors: Emilia Twarowska-Antczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
workshop - Graded credit
ECTS code:

(in Polish) 16-KZP-11

Module learning aims:

(in Polish) - zapoznanie studentów z podstawową problematyką związaną z myśleniem projektowym w tym metodami diagnozy i ewaluacji projektów

- rozwinięcie umiejętności koordynacyjnych potrzebnych przy planowaniu i realizacji projektów

- zapoznanie z nowymi technologiami usprawniającymi komunikację w zarządzaniu projektem


Bibliography: (in Polish)

A guide to the project managment body of knowledge. PMBOK Guide, fifth edition, PMI 2013

Czarnecki S., Nowa widownia. O promocji w kulturze – wydanie II, Warszawa, 2016.

Diagnoza w kulturze, „Kultura Wspłczesna”, 2016, nr 5.

Edukacja kulturowa. Poręcznik, red. A. Skórzyńska, R. Koschany, Poznań, 2014.

Idzikowska W., Nęcka M., Projektuj z dziećmi. Edukacja kulturowa w praktyce, red. K. Barańska, Kraków, 2016.

Kopczewski M., Alfabet zarządzania projektami, Warszawa 2015

Pawlak M., Zarządzanie projektami, Warszawa, 2014.

Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa, red. K. Sikorska, Poznań, 2016.

Projekty kulturalne - krok po kroku, red. M. Maziarka, G. Wiatr, Warszawa, 2005.

Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A. Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, Kraków, 2007.

Trocki M. (red), Nowoczesne zarządzanie projektem, Warszawa 2013

Walczak R., Podstawy zarządzania projektami, Warszawa 2014

Zarządzanie w kulturze t. 1-13, red. E. Orzechowski, Ł. Gaweł, Kraków, 2000 -2014.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)