Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Management block: The Art Of Public Appearance

General data

Course ID: 16-BMSWP-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Management block: The Art Of Public Appearance
Name in Polish: Blok menadżerski - Sztuka wystąpień publicznych
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) projektowanie kultury

Cycle of studies:

2nd cycle

Module learning aims:

(in Polish) Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wystąpień publicznych.

Year of studies (where relevant):

Year 1

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) Nie

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Brak

Information on where to find course materials:

(in Polish) Biblioteka IKE UAM

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Dyskusja


Praca z tekstem


Metoda warsztatowa


Pokaz i obserwacja


Demonstracje dźwiękowe i/lub video


Metody aktywizująceStudent workload (ECTS credits):

(in Polish) Godziny zajęć z nauczycielem: 15


Przygotowanie do zajęć: 5


Czytanie wskazanej literatury: 5


Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji itp.: 50


Suma: 75


Punkty ECTS: 3

Short description: (in Polish)

---

Full description: (in Polish)

Przedmiot skupia się na rozwijaniu umiejętności z zakresu wystąpień publicznych. Treści programowe:

1. Komunikacja werbalna

2. Komunikacja niewerbalna

3. Proksemika

4. Trema w wystąpieniach publicznych

5. Przygotowanie wystąpienia publicznego

Bibliography: (in Polish)

‒ A. Rzędowska, J. Rzędowski, Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2018.

Learning outcomes: (in Polish)

zna i rozumie podstawowe zasady udanych i skutecznych wystąpień publicznych,

potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej,

potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu komunikacji niewerbalnej,

potrafi wykorzystać w praktyce sposoby radzenia sobie z tremą,

potrafi przygotować wystąpienie publiczne na wskazany temat,

jest gotowa/gotów do krótkiego wystąpienia publicznego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Studenci/tki są zobowiązani/e do przygotowania dwóch wystąpień publicznych.

Elementy oceny końcowej:

- prezentacja: 50%

- nagranie: 50%

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny (dst; 3,0): minimalna akceptowalna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

Practical placement: (in Polish)

---

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
workshop, 15 hours more information
Coordinators: Kamil Wasilkiewicz
Group instructors: Kamil Wasilkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
workshop - Graded credit
Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences (where relevant):

(in Polish) Brak

Module learning aims:

(in Polish) Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wystąpień publicznych.

Short description: (in Polish)

---

Full description: (in Polish)

Przedmiot skupia się na rozwijaniu umiejętności z zakresu wystąpień publicznych. Treści programowe:

1. Komunikacja werbalna

2. Komunikacja niewerbalna

3. Proksemika

4. Trema w wystąpieniach publicznych

5. Przygotowanie wystąpienia publicznego

Bibliography: (in Polish)

‒ A. Rzędowska, J. Rzędowski, Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2018.

Notes: (in Polish)

---

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)