Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Public Administration

General data

Course ID: 14-PPN1OADP11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Public Administration
Name in Polish: Administracja publiczna
Organizational unit: Faculty of Political Science and Journalism
Course groups: (in Polish) Politologia, studia niestacj. I st. - przedmioty dla 2 roku, wszystkie specjalności
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) Politologia

Module learning aims:

(in Polish) 1. Zaprezentowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek administracji publicznej w Polsce.

2. Program obejmie więc zagadnienia tradycji, struktury i zasad organizacji administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej specyfikę administracji centralnej terenowej rządowej i samorządowej .

3. Przedmiot ma pozwolić na zrozumienie i interpretację działań administracji publicznej jej ocenę oraz rozumienie celów i działań administracji i procedur jej funkcjonowania.

4. Przedmiot pozwoli ocenić poziom funkcjonowania administracji publicznej w Polsce na tle Kodeksu Etyki Administracji UE

Year of studies (where relevant):

Year 2

Information on where to find course materials:

(in Polish) Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Full description: (in Polish)

1. Aspekty metodologiczne badań

2. Podstawowe kategorie administracji publicznej

3. Cechy i podstawowe zasady organizacji nowożytnej administracji

4. Uwarunkowania rozwoju administracji

5. Zadania i struktury administracji

6. Rys historyczny administracji

7. Narodowe modele administracji

8. Administracja międzynarodowa i ponadnarodowa

9. Administracja publiczna w Polsce: rys historyczny, organizacja i zasady działania

10. Kadry w administracji

11. Nadzór i kontrola administracji

12. Etyka i odpowiedzialność w administracji

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa

1. Administracja publiczna, red. J. Hausner, Warszawa 2006.

2. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, red. J. Boć, Kolonia Limited 2004.

3. Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1996.

4. Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.

Uzupełniająca

1. Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, I. Macek, Wrocław 2002.

2. Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn, red. K. Kiczka, Poznań 2009.

3. Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008.

4. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

5. Wierzbowski M., Cieślak Z., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2006.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)