Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Liturgika II

General data

Course ID: 12-TKn13
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Liturgika II
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 1.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Full description: (in Polish)

student

tłumaczy naturę liturgii i jej wymiar teologiczno-eklezjalny

wskazuje okresy rozwoju liturgii na przestrzeni dziejów

ocenia powody i skutki różnorodności liturgii w Kościołach chrześcijańskich

ocenia powody i rolę przemian liturgicznych

objaśnia teologię i symbolikę liturgiczną

korzysta ze źródeł liturgicznych i literatury przedmiotu

jest uwrażliwiony na wymagania przepisów liturgicznych

Bibliography: (in Polish)

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 48-78.

Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999

Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.

Nadolski B., Leksykon symboli liturgicznych, Kraków 2010.

Nadolski B., Liturgika tomy 1-4, Poznań 2011-2013

Auge M., Rok liturgiczny, Kraków 2013

Zachara M., Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa 2006

Classes in period "Academic year 2020/2021, summer semester" (past)

Time span: 2021-03-01 - 2021-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
classes, 4 hours more information
lecture, 10 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Maciej Przybylak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit

Classes in period "Academic year 2022/2023, summer semester" (in progress)

Time span: 2023-02-27 - 2023-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
classes, 4 hours more information
lecture, 10 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Maciej Przybylak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)