Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Christianity and pop culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-AP08
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Christianity and pop culture
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
oferta AMU-PIE na semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Skrócony opis:

Presenting of chosen areas of contemporary culture where happens synergy between Christianity and pop culture, and where culture marks it own stigma - pointing the space where Christian values have their own specific place in the contemporary culture.

Pełny opis:

Week 1: Salvation as the most important value. How theological point of view shapes cultural perception of social ideas

Week 2: Incarnation of Christ- Merry Christmas in November. Why we miss for traditional way of Christmas, but on the other side we want to consume everything before the time.

Week 3: Pictures from Hell, Heaven and Purgatory. Normally nobody is taking care about finding to Hell or Heaven, but in the bottom of heart we need to find something like Heaven.

Week 4: The Church- the oldest club in the World. Nobody respects the Church, but in every problematic moment in the world-wide history we are looking for Church opinion. How it is with the Church. Almighty movement or social whipping boy?

Week 5: Europe- the Spiritual Legacy. What Europe does mean today? Is it just a continent, or still has spiritual roots?

Week 6: Propaganda or soft PR. Is it possible to run an advertisement campany without Christian connections?

Week 7: Misticism- being mystic or cynic. Is it possible to find a medium-way in spirituality, between mysticism and being cynical?

Week 8: The Lord Word, so how it was in the very beginning? We know that Bible is, and how it looks? But, do we really know about what Bible is? Week 9: Being the Pilgrim- about contemporary spirituality. We don’t want to have ready answers, instead of this we prefer to find everything valuable on our own conditions. Even, when it hurts.

Week 10: Exorcisms- between horror movie and comedy. Is it really true that exorcisms are real? Or it is just a fairy tale for altar boys?

Week 11: What pop culture can teach the Church? Church had a huge influence on contemporary culture foe ages. How it is now? Culture or Church? Who is more powerful?

Week 12: How to meditate? We don’t want to go to Church, but we still are interested in spiritual life. What can be today the best way for funning spiritual life?

Week 13: Prayer without God. Is it really possible to pray without God? To whom I pray, when God doesn’t exist?

Week 14: Spiritual, clergyman or functionary. We know how priest, nun or pope looks. But what we really know about their real life?

Week 15: Being Happy as a contemporary religion. Happiness is the promise of life without problems. Is it really possible to run life truly happy without problems and suffering? How to measure a Happiness?

Literatura:

Bruno Ballardini, Gesu lava piu bianco. Ovvero, come la Chiesa inviento il marketing, Minimum Fax, 2014

Shirley MacLaine, The Camino: A journey of the Spirit. Kindle Paulo Coelho, The pilgrimage, kindle Fred Lehr, Clergy Burnout: Recovering From The 70 Hour Week... and Other Self-Defeating Practices, kindle 2005

Efekty uczenia się:

- training skills of influencing on contemporary culture

- building bridges between Christianity and pop culture in synergical understanding

- finding culture as a space of contemporary arena of world-wide dialogue of human-being condition

- showing world of Christianity as a world of values that shaped contemporary Europe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dawid Stelmach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dawid Stelmach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)