Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działalność misyjna Misjonarzy Oblatów M.N. na Madagaskarze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102Pas-25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działalność misyjna Misjonarzy Oblatów M.N. na Madagaskarze
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu zajęć/przedmiotu

- Przekazanie wiedzy wprowadzającej w misyjny charyzmat Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, zwłaszcza polskiej prowincji

- Wykształcenie zdolności rozróżniania poszczególnych aspektów praktyki misyjnej

- Wyrobienie umiejętności zastosowania w życiu codziennym postawy misyjnej i misjonarskiej

- Zmotywowanie do rozwijania osobistego praktykowania postawy misyjnej

Pełny opis:

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu

Tło etnograficzno-historyczne misji oblatów

Pierwsze stacje misyjne oblatów w diecezji Toamasina

Praca oblatów w Toamasina

Placówki oblatów poza diecezją Toamasina

Powstanie i dojrzewanie podstawowej wspólnoty kościelnej na przykładzie misji Masomeloka

Tworzenie struktury zakonnej

Cechy charakterystyczne pracy misyjnej oblatów

Misje oblacie i inkulturacja na przykładzie Madagaskaru

Literatura:

Zalecana literatura:

‒ J. Różański, Misje w kraju Betsimisaraka. Polscy oblaci na Madagaskarze, Poznań 1998.

‒ J.Różański, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na Madagaskarze (1980-2010), Warszawa 2012.

‒ G. Krzyżostaniak, Inkulturacja obrzędów przejścia na Madagaskarze, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Posiada wiedzę o historii i etnografii Madagaskaru

Zna historię początków pracy misyjnej oblatów w diecezji Toamasina

Zna historię posługi oblatów w diecezji Toamasina

Zna historię posługi oblatów w poza diecezją Toamasina

Potrafi przedstawić etapy powstawania misji Masomeloka

Potrafi ukazać poszczególne etapy tworzenia się struktury zakonnej

Potrafi ukazać i scharakteryzować rysy pracy oblatów na Madagaskarze

Potrafi wytłumaczyć pojęcie misji oblackich i inkulturacji na przykładzie pracy oblatów na Madagaskarze

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Krzyżostaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)