Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

The audiovisual components of the Internet

General data

Course ID: 11-AKI-11-s Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The audiovisual components of the Internet Name in Polish: Audiowizualne komponenty internetowe
Department: Faculty of Educational Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

Distance education

Cycle of studies:

1st cycle

Module learning aims:

(in Polish) 1) Zapoznanie z teorią dotyczącą audiowizualnych komponentów internetowych, ich ewaluacją oraz uwarunkowaniami dotyczącymi zastosowań edukacyjnych.

2) Rozwinięcie praktycznych umiejętności dotyczących projektowania, realizacji oraz zastosowania w kształceniu zdalnym audiowizualnych komponentów internetowych


Year of studies (where relevant):

Year 2

Short description:

Fundamental issues - definitions and terminology. Audio-visual and multimedia in a distance education. Internet Television (iTV) (interactive TV, video on demand, streaming, mp4). Design and programming of television programs. Multimedia presentations in a distance education. Audio aspects in a distance education (Internet radio, podcasting, mp3). The design and implementation of audio programs.

Full description:

Fundamental issues - definitions and terminology. Audio-visual and multimedia in a distance education. Internet Television (iTV) (interactive TV, video on demand, streaming, mp4). Design and programming of television programs. Multimedia presentations in a distance education. Audio aspects in a distance education (Internet radio, podcasting, mp3). The design and implementation of audio programs.

Bibliography:

Dunn J.R. (2003). Cyfrowe wideo. Warszawa: Wyd. RM.

Francuz P. (red.),(1999-t1,2004-t2). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. Lublin: Tow. Naukowe KUL.

Gwóźdź A. (red.),(2001). Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów. Kraków: Universitas.

Iwanicka A., Walter N. (2005). Radio w sieci - kontra czy wzmocnienie tradycyjnego radia?. „Neodidagmata”, nr 27/28 2004-2005, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ss. 107-117

Manovich L., (2006). Język nowych mediów. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

McFleish R. (2007). Produkcja radiowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Owczarz-Dadan A., (2006). Tworzenie filmów w Windows XP. Gliwice: Helion.

Płażewski J. (2008). Język filmu. Warszawa: Książka i Wiedza.

Learning outcomes:

The effects (in terms of knowledge): student read from the theoretical foundations of the Internet television basics and technology, television as a means of communication, modern television (characteristics, types of uses, development and impact on television), Internet radio and audio components that can be used in designing the distance courses.

The effects (in terms of skills): practical acquaint students with the basics of the design, implementation and evaluation of television programs. Developed knowledge and ability to operate equipment of television and radio. Each participant will create their own communicate (presentation in the distance course) using audio-visual and audio components.

Assessment methods and assessment criteria:

Assisting evaluation: discussion abilities, observation during presentation and exercises

Concluding evaluation: discussion and evaluation of a own-developed multimedia presentation and a film; written test

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.