Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-INFOR-11 Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci
Nazwa przedmiotu: Informatyka
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność etnolingwistyka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami informatycznymi i narzędziami niezbędnymi w pracy filologa. Student uczy się korzystania ze źródeł internetowych, o bezpieczeństwie i ochronie danych oraz licencji oprogramowania komputerowego. Student na zajęciach uczy się tworzenia stron internetowych, poznaje komponenty pakietu biurowego. Pakiet biurowy pozwala tworzyć profesjonalnie sformatowane dokumenty tekstowe, rysować schematy blokowe i rysunki, pracować z bibliograficzną bazą danych a także pracować w arkuszu kalkulacyjnym. Dodatkowo, student zapoznaje się z programami do pracy z plikami dźwiękowymi na potrzeby analizy dźwięków mowy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności efektywnego wykorzystania możliwości oferowanych przez współczesne technologie informacyjne.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

- Podstawowa higiena komputera (formatowanie dysku, aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania, programy antywirusowe i firewalle, archiwizacja danych) oraz prezentacja wybranych systemów operacyjnych

- Tworzenie strony internetowej w języku HTML, podstawowe znaczniki HTML (nagłówki, paragrafy, łamanie wiersza, linia pozioma, komentarz, listy, tabele, obrazy, hiperlinki, formatowanie tekstu, atrybuty znaczników) oraz wybrane zagadnienia dotyczące budowy strony internetowej i jej działania na serwerze

- Dokumenty formalne w pakiecie biurowym: Obiekty dokumentu i ich atrybuty; Struktura dokumentu; Wzorce formatowania prac zaliczeniowych, licencjackich oraz magisterskich; Zwykły tekst i nagłówki – automatyczne numerowanie konspektu; Formaty cytowań; Tabele i ich formatowanie, oraz odwołania do tabel w tekście; Automatyczny spis treści, tabel i rycin; Oraz do wyboru przez prowadzącego takie zagadnienia jak: Automatyczny indeks alfabetyczny ważnych pojęć użytych w dokumencie; oraz „Rejestruj/Pokaż zmiany”; Nagrywanie makra i przypisanie makrom skrótów klawiaturowych; Bibliograficzna baza danych; Szablony dokumentów.

- Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego: Sortowanie danych; Tworzenie wykresów; Wykonywanie obliczeń; Funkcja „jeżeli”; Opcja „Wklej specjalnie”.

- Spektrograficzny obraz sygnału mowy. Segmentacja sygnału mowy na podstawie spektrogramu i transkrypcja fonetyczna w wybranym programie do analizy akustycznej

- Opcjonalnie: Tworzenie prezentacji multimedialnych: Omówienie wzorca slajdu, układu slajdu, stron wzorcowych; Wstawianie hiperłącza, obrazu, dźwięku, filmu i arkusza kalkulacyjnego; Ustawianie animacji niestandardowej oraz przejścia slajdu; Rysowanie schematów blokowych;

Literatura:

Podstawowa:

Boersma, Paul & Weenink, David. 2010. Praat: doing phonetics by computer [Computer program]. Version 5.1.36, <http://www.praat.org/>, 2010-06-18

(lub alternatywnie: Sjölander, K., Beskow, J., (2006) Dokumentacja techniczna programu Wavesurfer Stockholm http://www.speech.kth.se/wavesurfer/, 2012-03-12.)

Gibbon, Dafydd. 2007. What a Linguist Needs to Know about Word Processing. <http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/%7Egibbon/Docs/LinguisticsAndWordProcessing09.pdf>, 2012-03-12.

LibreOffice - Dokumentacja oprogramowania <http://pl.libreoffice.org/>, 2012-03-12.

OpenOffice.org. <http://www.openoffice.org/>, 2012-03-12.

w3schools.com – internetowy kurs tworzenia stron internetowych, <http://www.w3schools.com/>, 2010-02-20.

Wells, J.C. 1997. SAMPA - computer readable phonetic alphabet. <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>, 2012-02-11.

Dodatkowa:

Weber, J. H. 2004. OpenOffice.org Writer – The Free Alternative to Microsoft Word. O'Reilly Community Press.

SAMPROSA - komputerowa transkrypcja prozodyczna, <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/samprosa.htm>, 2012-03-12.

Przykłady i instruktaże odnośnie przygotowania prac magisterskich i innych opracowań dla studentów wskazane przez prowadzącego, np.:

Wymogi stawiane pracom licencjackim w Katedrze Orientalistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, <http://orient.amu.edu.pl/media/download/dlastudenta/standardy_lic.pdf>, 2012-03-12.

Gibbon, Dafydd. 2007. Stylesheet for Term Papers and Theses. <http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/%7Egibbon/Docs/dg_linguistics_stylesheet_04.pdf>, 2012-03-12.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych wykorzystujących technologie informatyczne (np. fonetyka akustyczna, technologia mowy, archiwizacja danych, językoznawstwo stosowane tekstu, sprawdzanie pisowni)

- ma co najmniej elementarną wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z informatyką

- zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów naukowych w dziedzinie wybranej specjalności oraz/lub do języków programowania i technologii mowy

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą korzystania z oprogramowania z wykorzystaniem multimedialnych źródeł informacji, tj. pomoc lub kursy/samouczki dostępne w Internecie.

- potrafi w sposób efektywny używać oprogramowania służącego do pracy biurowej do tworzenia dokumentów tekstowych

- zna podstawowe zasady tworzenia i prowadzenia stron internetowych oraz potrafi w sposób efektywny posługiwać się podstawowymi znacznikami języka HTML

- potrafi korzystać z oprogramowania służącego do komputerowej analizy sygnału mowy, przetwarzania tekstu, generowania podstawowych zestawień wyników pomiarów i wykresów statystycznych

- potrafi dbać o komputer, rozumie kwestie efektywnej organizacji pracy na komputerze i problem bezpieczeństwa danych na nim przechowywane

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie wykonanie następujących prac zaliczeniowych:

(a) segmentacja i transkrypcja pliku dźwiękowego wg zadanych kryteriów, (b) profesjonalnie sformatowany dokument formalny (zalecane są narzędzia darmowe, np.: Libre Office lub Open Office; ostateczny wybór pakietu należy do prowadzącego), (c) dokument sformatowany z wykorzystaniem wskazanego zestawu tagów/stylów HTML (lub opcjonalnie prosty projekt wykonany w wybranym przez nauczyciela języku programowania), (d) aktywny udział w zajęciach, podlegający ocenie ciągłej (bieżąca kontrola wykonywanych zadań).

Metody oceniania:

ocena aktywności podczas zajęć

ocena poprawności wykonania ćwiczeń

ocena projektu i zwrócenie uwagi, czy projekt zawiera elementy i/lub funkcje, które nie pojawiły się na wykładzie

ocena poprawności projektu/budowy, struktury i estetyki dokumentu formalnego

ocena poprawności projektu i struktury strony internetowej (lub innego dokumentu HTML)

ocena poprawności anotacji mowy oraz obliczeń statystycznych i operacji wykonanych na danych tekstowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Jankowska, Agnieszka Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Karolina Jankowska, Rafał Lewandowski, Daniel Śledziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Śledziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Śledziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.