Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowanie zespołu w działaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-BZD Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Budowanie zespołu w działaniu
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Proponowany zestaw ćwiczeń i etiud ma na celu rozwinięcie następujących praktycznych predyspozycji oraz umiejętności studentek i studentów:

1. Orientacji w przestrzeni, przy aktywnej współobecności innych uczestników treningu.

2. Zdolności do głębokiej koncentracji na wykonywanym zadaniu, przy jednoczesnym współdziałaniu z innymi członkami grupy.

3. Zdolności do wspólnego przezwyciężania rozmaitych kłopotów i pokonywania przeszkód.

4. Umiejętności współpracy w grupie w realizacji zadań kreatywnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa sprawność fizyczna.


Ze względu na praktyczny charakter tych zajęć, prowadzący narzuca kilka dodatkowych wymogów, które mają zapewnić jemu oraz uczestnikom odpowiedni komfort i jakość pracy:


1. Nie wolno się spóźniać ani opuszczać zajęć przed ich zakończeniem, ponieważ zakłóca to koncentrację pozostałych uczestniczek i uczestników na wykonywanych aktualnie zadaniach.

2. Nie wolno w trakcie zajęć korzystać z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, nawet jeśli są one wyciszone. Wyjątkiem są ogłoszone przez prowadzącego przerwy w zajęciach.

3. Nie wolno rozmawiać, nawet szeptem, w czasie, gdy inni uczestnicy nie skończyli jeszcze swoich ćwiczeń lub działań i nadal są na nich skoncentrowani.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

W Internecie znajduje się bardzo dużo ciekawych materiałów w języku angielskim i polskim, niektóre z nich znajdują się w spisie literatury do przedmiotu "Budowa zespołu w działaniu". Hasłami, które najskuteczniej przywołują odpowiednią literaturę są"teambuilding" lub "budowa zespołu".

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia laboratoryjne, studenci pod kierunkiem prowadzącego wykonują zespołowe ćwiczenia i etiudy.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

18 godzin, 3 ECTS

Skrócony opis:

Są to zajęcia niemal wyłącznie praktyczne, a praktyka polega w nich po prostu na działaniach w grupie. Warstwa teoretyczna, tzn. objaśnienia celów i metodyki owych działań zajmuje dużo mniej czasu. Uczestnicy i uczestniczki zajęć uczą się zatem budowania zespołu poprzez działanie.

Różnorodne techniki budowania zespołu zostały dobrze opracowane w teatrze, w tym zwłaszcza w amerykańskim i europejskim teatrze eksperymentalnym XX w. W związku z tym program przedmiotu oparty jest przede wszystkim na grupowym treningu teatralnym, którego składniki prowadzący przyswoił sobie na warsztatach i wypróbował we własnej praktyce twórczej oraz treningowej, począwszy od lat 70. Wypracowany przezeń zestaw ćwiczeń i twórczych działań wzbogacony jest ponadto o fragmenty teambuilding training, którego podstawy prowadzący poznał w latach 90. w Wiedniu, podczas szkolenia w firmie Harramach und Partner (autorskie metody Nikiego Harramacha „Management Plan Spiel” i „Outdoor Team Training”)

Pełny opis:

Opis skrócony w zupełności wystarczy.

Literatura:

Robert Grzybek, Przewodnik dla lidera. Budowanie zespołu XXI wieku.. Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes, 2017.

Robert B. Maddux, Budowanie zespołu. Gliwice, Wydawnictwo Onepress, 2006.

Rafał Szczepanik, Budowanie zespołu Organizacja szkoleń team building i wypraw incentive Poradnik dla menedżera. Gliwice, Wydawnictwo Helion, 2013.

Efekty uczenia się:

Trening ów pomaga w:

1. Odkrywaniu i rozwijaniu przez uczestniczki i uczestników ich indywidualnego, osobistego potencjału w dziedzinie współpracy w grupie.

2. Odkrywaniu i rozwijaniu takiego potencjału, gdy musimy się zmierzyć z rolą przywódcy (przywódczyni) grupy lub odwrotnie, gdy musimy bezwzględnie podporządkować się woli osoby kierującej grupą. W obu wypadkach trening ów pomaga w zachowaniu postawy empatycznej względem partnerek i partnerów.

3. Przezwyciężaniu stresu związanego z sytuacją ekspozycji społecznej w niezręcznych, niecodziennych sytuacjach, które mogą naruszać czyjś autorytet i pozycję w grupie.

4. Odkryciu w sobie i rozwinięciu zdolności do improwizacji w sytuacjach nieoczekiwanych, zaskakujących, stawiających przed nimi nowe wyzwania.

Nabyte podczas tych zajęć umiejętności praktyczne mogą z pewnością przydać się ich uczestniczkom i uczestnikom w dalszym studiowaniu oraz w wielu innych życiowych sytuacjach, w tym zwłaszcza w przyszłej pracy zawodowej, jako że umiejętność harmonijnego współdziałania w grupie jest w ostatnim czasie jednym z najważniejszych wymogów stawianych młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, esej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.