Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-ETDL-ANF Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Antropologia filozoficzna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru etyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Etyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych tradycji antropologicznych w filozofii europejskiej i azjatyckiej

C2 Rozwinięcie zdolności analizy kluczowych pojęć antropologicznych

C3 Rozwinięcie umiejętności zastosowania podstawowych terminów i dystynkcji pojęciowych antropologii filozoficznej w opisie współczesnej kondycji człowieka

C4 Przygotowanie do właściwej interpretacji tekstów źródłowych

C5 Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

TK_01 Przedmiot antropologii filozoficznej

TK_02 Platońska i Arystotelesowska koncepcja duszy

TK_03 Spór o naturę ludzką między Mencjuszem i Xunzi

TK_04 Humanizm Pico della Mirandoli i Pascala

TK_05 Antropologia pragmatyczna Kanta

TK_06 Naturalizacja antropologii: Feuerbach i Teilhard de Chardin

TK_07 Filozofia człowieka Schelera

TK_08 Antropologia techniki Gehlena

TK_09 Antropologia polityczna Plessnera

Literatura:

1. Platon, Fajdros

2. Arystoteles, O duszy

3. Mencjusz, Xunzi, O dobrym władcy, mędrcach i naturze ludzkiej

4. G. Pico della Mirandola, Mowa o godności człowieka

5. B. Pascal, Myśli

6. I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym

7. L. Feuerbach, Myśli o śmierci i nieśmiertelności

8. P. Teilhard de Chardin, Fenomen człowieka

9. M. Scheler, O idei człowieka

10. A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej

11. H. Plessner, Władza a natura ludzka

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

FSH_01 Dysponuje wiedzą na temat różnic pomiędzy poszczególnymi tradycjami antropologicznymi

FSH_02 Posiada zdolność rozróżniania kluczowych pojęć z zakresu antropologii filozoficznej

FSH_03 Operuje umiejętnością zastosowania podstawowych terminów i dystynkcji pojęciowych antropologii filozoficznej do analizy współczesnych zagadnień społecznych i kulturowych

FSH_04 Posiada teoretyczne podstawy właściwej interpretacji tekstów źródłowych

FSH_05 Sprawiedliwie ocenia wkład pracy własnej i innych w analizie i interpretacji tekstów źródłowych

Metody i kryteria oceniania:

F – dyskusja podczas konwersatorium

P – sprawdzian ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.