Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja człowiek-komputer

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-DKCKLI0
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja człowiek-komputer
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wprowadzenie

Teoria komunikacji Jacobsona

Teoria aktów mowy (Austin, Searl)

Interfejsy graficzne, dotykowe, tekstowe i inne

Elementy analizy i syntezy mowy, identyfikacja mówcy

Rozumienie języka naturalnego przez komputer, Generowanie tekstu

Zasady ergonomii

Modelowanie językowej kompetencji komunikacyjnej człowieka. Modelowanie użytkownika

Systemy komunikacji człowiek-komputer. Zasady projektowania. Narzędzia

Zastosowania komunikacji człowiek-maszyna. Czatterboty.

Pełny opis:

Zdefiniowanie dziedziny "komunikacji człowieka z maszyną" na gruncie teorii komunikacji Jacobsona i teorii aktów mowy Austina i Searla.

Umiejscowienie tej dyscypliny w stosunki do dziedzin podstawowych jakimi są lingwistyka, logika, informatyka i sztuczna inteligencja.

Omówienie podstaw metodologicznych, zasobów i narzędzi do realizacji aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem systemów komunikacji z użyciem języka naturalnego.

Student powinien znać powyższe zagadnienia, mieć opanowane podstawowe techniki informatyczne na poziomie umożliwiającym zaprojektowanie i realizację prostego chatterbota (dla języka polskiego).

Literatura:

Helander M.G., et al. 1997, Handbook of Human-Computer Interaction, Elsevier

Carroll J.M., 2002, Human-Computer Interaction in the New Millennium, Addison-Wesley

Dix A., Finlay J. Abowd G., Beale R., 2004, Human-Computer Interaction. Prentice Hall

Russell, S., Norvig, P. 2002,Artificial Intelligence: A Modern Approach (Second Edition) Prentice Hall

Vetulani, Z., 2004, Komunikacja człowieka z maszyną. Komputerowe modelowanie kompetencji językowej, Wydawnictwo EXIT, Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)